Protecția datelor

ACTIEF Personnel Management GmbH

Informații privind protecția datelor

Nachfolgend finden Sie Informationen, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck, auf welcher Grundlage und für welche Dauer verarbeitet werden:

Prezentare generală / Cuprins

Veți găsi următoarele informații în politica noastră de confidențialitate:

A. Datele noastre de contact și informații generale privind prelucrarea datelor de către noi

 • Numele și datele de contact ale persoanei responsabile
 • Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
 • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Ștergerea datelor și durata de stocare
 • Sursele noastre de date cu caracter personal
 • Categorii specifice, scopuri și temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
 • Contact prin e-mail, fax, apel telefonic și buletin informativ

 

B. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web

 • Furnizarea site-ului web și crearea de fișiere jurnal
 • Formular de contact și contact prin e-mail
 • Formularele de contact și prelucrarea datelor în procesul de depunere a candidaturii
 • Cerere prin e-mail sau prin poștă
 • Utilizarea softului de recrutare persoprofiler.6
 • Utilizarea cookie-urilor de către noi și furnizorii terți
 • Utilizarea instrumentului de analiză Google Analytics
 • Utilizarea serviciului de hărți Google Maps
 • Utilizarea reCAPTCHA
 • Utilizarea videoclipurilor YouTube pe site-ul web
 • Criptarea site-ului web
 • Transferul de date cu caracter personal către o țară terță (alte țări UE)

C. Ihre Rechte als Betroffener 

 • Dreptul la informare
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la anulare
 • Dreptul de a vă opune prelucrării pe baza interesului legitim
 • Dreptul de anulare în cazul în care a fost acordat consimțământul
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la informare
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a vă opune prelucrării pe baza interesului legitim
 • Dreptul de anulare în cazul în care a fost acordat consimțământul
 • Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri
 • Caracterul voluntar al furnizării de date
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

A. Datele noastre de contact și informații generale privind prelucrarea datelor de către noi

Numele și datele de contact ale persoanei responsabile

Responsabil, în sensul legii privind protecția datelor, pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal este

ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
Telefon: (0721) 83 17 19 0
Telefax: (0721) 83 17 19 81
E-Mail: [email protected]
Web: www.actief-personal.de

Directori generali autorizați să reprezinte societatea: Patrick Heinig și Martin Kästner

Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 105204
Ust.-Id.-Nr.: DE143598117

Weitere Informationen zu unserer Firma können Sie dem Impressum unserer Homepage unter https://www.actief-personal.de/impressum/ entnehmen.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor al operatorului

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, după cum urmează:

Herr Rudi Michel
ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
E-Mail: [email protected] 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În general, următoarele se aplică prelucrării datelor cu caracter personal de către noi:

 • În măsura în care obținem consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6 (1) (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) al UE servește drept temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • În cazul prelucrării datelor cu caracter personal care este necesară pentru a îndeplini un contract cu dumneavoastră, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 (1) (b) din RGPD. Acest lucru se aplică și în cazul în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale.
 • În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală la care suntem supuși, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 (1) (c) din RGPD.
 • În cazul în care interesele dvs. vitale sau cele ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 (1) (d) din RGPD.
 • În cazul în care prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, iar interesele, drepturile și libertățile dvs. fundamentale nu prevalează asupra acestor interese, art. 6 (1) (f) din GDPR servește drept temei juridic pentru prelucrare.

 

Ștergerea datelor și durata de stocare

În general, datele cu caracter personal vor fi șterse sau blocate de către noi imediat ce scopul stocării nu mai este valabil. De asemenea, datele pot fi stocate în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în regulamentele UE, legile sau alte dispoziții la care noi, în calitate de operator, suntem supuși. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesară o stocare suplimentară a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

Konkret bedeutet das:
Verarbeiten wir die personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung zur Datenverarbeitung (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) Datenschutzgrundverordnung, kurz: DSGVO), so endet die Verarbeitung mit Ihrem Widerruf, es sei denn es existiert ein weiterer Rechtsgrund zur Verarbeitung der Daten, was dann der Fall ist, wenn wir zum Zeitpunkt des Widerrufs noch berechtigt sind Ihre Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung zu verarbeiten oder, wenn die Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist (vgl. hierzu jeweils unten).

Verarbeiten wir die Daten ausnahmsweise aufgrund unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO) im Rahmen einer zuvor vorgenommenen Abwägung, so speichern wir diese bis das berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen „Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.).

Verarbeiten wir die Daten zur Vertragserfüllung, dann speichern wir die Daten solange bis der Vertrag endgültig erfüllt und abgewickelt ist und keine Ansprüche mehr aus dem Vertrag geltend gemacht werden können, also bis zum Eintritt der Verjährung. Die allgemeine Verjährungsfrist nach § 195 BGB beträgt drei (3) Jahre. Bestimmte Ansprüche, wie beispielsweise Schadensersatzansprüche, verjähren jedoch erst in 30 Jahren (vgl. § 197 BGB). Besteht berechtigter Anlass anzunehmen, dass dies im Einzelfall relevant ist, so speichern wir die personenbezogenen Daten über diesen Zeitraum. Die genannten Verjährungsfristen beginnen mit dem Ende des Jahres (also am 31.12.) in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Wir weisen darauf hin, dass wir daneben auch gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus steuerlichen und buchhalterischen Gründen unterliegen. Diese verpflichten uns als Nachweis für unsere Buchführung bestimmte Daten, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, über einen Zeitraum von sechs (6) bis zu zehn (10) Jahren aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfristen gehen den oben genannten Löschungspflichten vor. Auch die Aufbewahrungsfristen beginnen jeweils mit Schluss des betreffenden Jahres, also am 31.12.

Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de noi provin în primul rând de la persoanele vizate, de exemplu de la acestea

 • În calitate de utilizator al site-ului nostru web, transmiteți informații precum adresa dumneavoastră IP către serverul nostru web prin intermediul browserului web și al dispozitivului dumneavoastră final (de exemplu, un PC, un smartphone, o tabletă sau un notebook),
 • părțile interesate pot solicita materiale informative sau o ofertă din partea noastră,
 • atunci când clienții plasează o comandă sau încheie un contract cu noi,
 • să solicite materiale informative, comunicate de presă, declarații etc. în calitate de reprezentant al presei,
 • în calitate de furnizori, ne furnizează bunuri sau ne prestează servicii și altele asemenea, după cum s-a convenit.

Numai în cazuri foarte excepționale, datele cu caracter personal prelucrate de noi pot proveni și de la terți, de exemplu, dacă o persoană acționează în numele unei terțe părți.

Categorii specifice, scopuri și temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Utilizatorii site-ului nostru web,
 • Părțile interesate,
 • Reprezentant al presei,
 • clienți, precum și
 • Furnizori.

În funcție de categoria de date în cauză, prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri și pe baza temeiului juridic respectiv din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR):

Datele utilizatorului: Datele de la utilizatorii site-ului nostru sunt colectate și prelucrate de noi pe o bază nepersonalizată. Nu ne este posibil să identificăm anumite persoane. Adresa IP este prelucrată doar în formă anonimă. Dacă, în cazuri excepționale, sunt implicate date cu caracter personal, le prelucrăm pentru a ne proteja interesele legitime în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. Interesele noastre legitime în acest sens sunt interesul nostru în ceea ce privește securitatea și integritatea site-ului nostru web și a datelor de pe serverul nostru web (în special detectarea defecțiunilor și a erorilor, precum și urmărirea accesului neautorizat), precum și interesele de marketing și interesele în ceea ce privește studiile statistice (pentru a îmbunătăți site-ul nostru web și serviciile și ofertele noastre). Ca parte a unei balanțe de interese, am ajuns la concluzia că prelucrarea datelor este necesară pentru a proteja interesele legitime menționate mai sus și că interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale, care necesită protecția datelor cu caracter personal, nu prevalează.

Date ale părților interesate/date ale reprezentanților presei: În măsura în care prelucrăm date ale părților interesate de serviciile noastre sau ale reprezentanților presei, acest lucru are loc numai dacă introduceți aceste date într-un câmp de introducere sau prin e-mail în scopul solicitării și ni le trimiteți. Aceste intrări sunt voluntare pentru dumneavoastră. În acest caz, prelucrăm aceste date exclusiv în scopul procesării solicitării dumneavoastră către noi. Prelucrarea acestor date care ne sunt transmise în mod voluntar în scopul furnizării de informații despre serviciile noastre se realizează ca prelucrare precontractuală în conformitate cu art. 6 (1) (b) GDPR și/sau pe baza consimțământului pe care l-ați dat prin transmiterea acestora în conformitate cu art. 6 (1) (a) GDPR.

Date despre clienți: Prelucrăm datele clienților noștri în scopul îndeplinirii contractului în conformitate cu art. 6(1)(b) GDPR și/sau pe baza consimțământului dat în conformitate cu art. 6(1)(a) GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale (de exemplu, în contextul pregătirii și negocierii ofertelor).

Date ale furnizorilor/partenerilor de afaceri: Prelucrăm datele furnizorilor și partenerilor noștri de afaceri în scopul îndeplinirii contractului în conformitate cu art. 6(1)(b) GDPR și/sau pe baza consimțământului acordat în conformitate cu art. 6(1)(a) GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale (de exemplu, în contextul pregătirii și negocierii ofertelor).

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise sau transmise în alt mod unor terțe părți numai dacă acest lucru este necesar în scopul prelucrării contractului (de exemplu, pentru procesarea unei comenzi) sau în scopul facturării (de exemplu, pentru procesarea unei tranzacții de plată la achiziționarea de bunuri sau servicii), dacă există un interes legitim în divulgarea/transmiterea datelor, iar interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale nu prevalează asupra acestora sau dacă v-ați dat în prealabil consimțământul efectiv.

Categoriile de destinatari pot fi

 • Furnizori de servicii (companii de recrutare etc.)
 • Companii cu posturi vacante adecvate
 • Schimburi de locuri de muncă
 • Furnizori de servicii de plată, bănci
 • Consultant fiscal

 

Contact prin e-mail, fax, apel telefonic și buletin informativ

Dacă doriți, ne puteți contacta prin diverse canale. De asemenea, pe site veți găsi o adresă de e-mail, un număr de telefon și un număr de fax. Chiar dacă ne trimiteți un e-mail, ne sunați sau ne trimiteți un fax, vom prelucra în mod inevitabil datele dvs. personale. Acest lucru se datorează faptului că cel puțin datele cu caracter personal transmise cu e-mailul, faxul sau telefonul dvs. vor fi stocate de noi sau de sistemele noastre. Aveți, de asemenea, opțiunea de a vă abona la un buletin informativ. În acest caz, datele dvs. personale necesare vor fi, de asemenea, stocate de sistemul nostru.

În acest context, datele nu vor fi transmise unor terțe părți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

Scopurile prelucrării datelor: Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise prin e-mail, fax, telefon sau buletin informativ ne servește pentru a procesa contactul și cererea dumneavoastră. Avem nevoie de adresa dvs. de e-mail, de numărul dvs. de fax sau de numărul dvs. de telefon pentru a vă putea răspunde. Acest lucru constituie, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung, die in der Kontaktaufnahme erblickt werden kann, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und ansonsten unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.
Zielt der Kontakt bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).

Durata stocării: Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Dacă v-ați abonat la buletinul nostru informativ, vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul linkului corespunzător din buletinul informativ, iar datele dvs. vor fi apoi șterse.

În cazul datelor cu caracter personal trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu dvs. s-a încheiat și am așteptat o perioadă de așteptare de până la 3 luni pentru a vedea dacă este necesar să revizuim cererea dvs. sau detaliile comunicării. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent.

Datele faxului sunt stocate separat de datele de imprimare în memoria faxului. După ce faxul a fost tipărit, spațiul de memorie ocupat este eliberat din nou, astfel încât următorul fax să poată fi primit și stocat acolo. Părți din fax pot rămâne temporar în memoria aparatului după imprimare până când sunt suprascrise de următorul fax primit. De regulă, acest lucru duce la ștergerea automată a datelor după 1-2 săptămâni. Dacă este vorba de un fax de calculator, vom primi faxul dumneavoastră ca e-mail și informațiile de pe e-mail se vor aplica în mod corespunzător.

Atunci când efectuați un apel telefonic de intrare sau un apel de ieșire către noi, numărul dumneavoastră de telefon sau numele dumneavoastră/denumirea firmei stocate la furnizorul dumneavoastră de telefonie, precum și data și ora apelului sunt stocate în sistemul nostru telefonic într-un așa-numit buffer de apeluri, care suprascrie datele mai vechi cu date noi. De regulă, acest lucru duce la ștergerea automată a datelor din sistemul telefonic după aproximativ 3-4 luni.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen bzw. der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. den Hinweis auf das besondere Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf der Einwilligung bzw. der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung werden durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

B. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web

Colectăm și utilizăm datele personale ale utilizatorilor doar atunci când aceștia utilizează site-ul nostru web, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a oferi un site web funcțional și pentru a furniza conținutul și serviciile noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc, în general, numai cu consimțământul utilizatorului. O excepție se aplică în cazurile în care nu este posibil să se obțină consimțământul prealabil din motive concrete și/sau prelucrarea datelor este permisă prin lege.

Furnizarea site-ului web și crearea de fișiere jurnal

Din motive tehnice, sistemul nostru colectează automat date și informații de fiecare dată când este accesat site-ul web. Acestea sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Acestea sunt

 • Data și ora de acces,
 • URL-ul (adresa) site-ului web de trimitere (referrer),
 • Paginile web care sunt accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru,
 • Rezoluția ecranului utilizatorului,
 • Fișierul (fișierele) recuperat(e) și mesajul privind succesul recuperării,
 • Cantitatea de date trimise,
 • furnizorul de servicii de internet al utilizatorului,
 • Browser, tipul și versiunea browserului, motorul browserului și versiunea motorului,
 • Sistemul de operare, versiunea sistemului de operare, tipul sistemului de operare și
 • adresa IP anonimizată și furnizorul de servicii de internet al utilizatorului.

Aceste date sunt prelucrate separat de alte date. Aceste date nu sunt prelucrate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului. Nu ne este posibil să atribuim aceste date unei anumite persoane.

Zwecke der Datenverarbeitung: Die vorübergehende Verarbeitung der Daten durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung unseres Angebots und der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: Stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal se bazează pe temeiul juridic al art. 6(1)(f) din RGPD. Interesul nostru legitim primordial în această prelucrare a datelor rezidă în scopurile menționate mai sus.

Durata stocării: Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru furnizarea site-ului web, acest lucru se întâmplă atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat. În cazul în care datele sunt stocate în fișiere jurnal, acest lucru se întâmplă după cel mult paisprezece zile. Este posibilă stocarea dincolo de această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau anonimizate, astfel încât să nu mai fie posibilă identificarea clientului care accesează site-ul.

Opțiunea de opoziție și de eliminare: Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișierele jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, utilizatorul nu are nicio opțiune de a se opune la acest lucru. Cu toate acestea, utilizatorul poate înceta în orice moment utilizarea site-ului web și, astfel, poate împiedica colectarea ulterioară a datelor menționate anterior.

Formular de contact și contact prin e-mail

Pe site-ul nostru web există un formular de contact care poate fi utilizat pentru a ne contacta în format electronic. Dacă utilizați această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne vor fi transmise și stocate.

Aceste date sunt:

 • Salutare (câmp obligatoriu)
 • Numele de familie (câmp obligatoriu)
 • Prenumele (câmp obligatoriu)
 • Strada și numărul casei (opțional)
 • Codul poștal (opțional)
 • Locație (opțional)
 • E-mail (opțional)
 • Telefon (opțional)
 • Telefon mobil (opțional)
 • Selectați biroul (câmp obligatoriu)

Câmpurile obligatorii sunt date de care avem neapărat nevoie pentru a procesa în mod corespunzător cererea dumneavoastră și pentru a vă putea adresa pe nume.

Următoarele date sunt, de asemenea, stocate în momentul trimiterii mesajului:

 • Adresa IP a utilizatorului,
 • Data și ora expedierii.

Ca parte a procesului de trimitere, veți fi informat din nou cu privire la prelucrarea datelor și veți face referire la această politică de confidențialitate.

Alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise cu e-mailul vor fi stocate.

În acest context, nu se va transmite niciun fel de date unor terțe părți. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

Zwecke der Datenverarbeitung: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme und zur Bearbeitung Ihres Anliegens. Im Falle einer Kontaktaufnahme liegt hierin auch das berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt darin, dass wir Ihre Daten verarbeiten müssen, um Ihre Anfrage bzw. Kontaktaufnahme überhaupt bearbeiten und ggf. beantworten zu können.
Zielt der Kontakt bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, welches hier darin besteht, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Formularele de contact și prelucrarea datelor în procesul de depunere a candidaturii

De asemenea, pe site-ul nostru web sunt utilizate formulare de contact speciale, care pot fi folosite pentru a ne contacta electronic în scopul unei cereri. Dacă utilizați această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne vor fi transmise și stocate.

În cadrul procedurii de depunere a cererilor, solicitanții trebuie să ne furnizeze datele privind solicitantul. Datele necesare ale candidatului sunt menționate în formularele noastre de contact și pot fi găsite în descrierea posturilor. În principiu, acestea includ datele personale, adresele poștale și de contact, precum și documentele legate de candidatură, cum ar fi scrisoarea de intenție, CV-ul și referințele. De asemenea, candidații ne pot furniza în mod voluntar informații suplimentare. Prin trimiterea candidaturii lor către noi, candidații își dau acordul pentru prelucrarea datelor lor în scopul procesului de depunere a candidaturii în conformitate cu tipul și domeniul de aplicare stabilite în această politică de confidențialitate.

În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. 1 din RGPD sunt comunicate în mod voluntar ca parte a procesului de aplicare, prelucrarea acestora se realizează, de asemenea, în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. b) din RGPD (de exemplu, date privind sănătatea, cum ar fi statutul de persoană cu handicap grav sau originea etnică). În măsura în care categoriile speciale de date cu caracter personal în sensul art. 9 alin. 1 GDPR sunt solicitate de la candidați în cadrul procesului de candidatură, prelucrarea acestora se realizează, de asemenea, în conformitate cu art. 9 alin. 2 lit. a) GDPR (de exemplu, date privind sănătatea, dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea profesiei).

Datele ne sunt transmise în formă criptată, în conformitate cu tehnologia de ultimă oră.

În cazul în care doriți să ne trimiteți o candidatură sau o cerere nesolicitată, colectăm următoarele date, pe lângă documentele de candidatură (CV, fotografie de candidatură, certificate, diplome, documente justificative etc.) pe care ni le puteți trimite în mod voluntar prin încărcarea lor:

 • Salutare
 • Prenume
 • Numele de familie
 • Strada
 • COD POȘTAL
 • Locul
 • Starea civilă
 • Naționalitate
 • e-mail
 • Telefon
 • Documentele de candidatură furnizate de utilizator prin încărcarea acestora (de exemplu, scrisoare de intenție, CV, certificate, așteptări salariale, data de începere a activității, fotografie).

Următoarele date sunt, de asemenea, stocate în momentul trimiterii mesajului:

 • Adresa IP a utilizatorului,
 • Data și ora expedierii.

Ca parte a procesului de trimitere, veți fi informat din nou cu privire la prelucrarea datelor și veți fi informat cu privire la prezenta politică de confidențialitate.

Transferul de date către companii relevante în cazul unei candidaturi: Datele dvs. personale pot fi transferate către terțe părți în cadrul procesului de candidatură, și anume către Compana GmbH datorită utilizării software-ului de recrutare persoprofiler.6 (a se vedea explicațiile de mai jos) sau către o companie care ar putea fi interesată de candidatura dvs., în funcție de postul specific pentru care ați aplicat sau în funcție de interesele profesionale pe care le-ați indicat și de orice anunțuri viitoare de angajare care ar putea fi adecvate. În aceste cazuri, datele vor fi transmise în scopul prelucrării și verificării documentelor dumneavoastră de candidatură și, dacă este necesar, pentru a vă contacta în legătură cu candidatura dumneavoastră. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea candidaturii.

Zwecke der Datenverarbeitung: Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, da die Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen an uns als Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung anzusehen ist.
Rechtsgrundlage ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage ist weiterhin Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, da wir Ihre Bewerbungsdaten in einem zwischen Ihnen und uns durch Ihre Übergabe der Bewerbungsunterlagen an uns geschlossenen Vertragsverhältnis verarbeiten und unsere Leistung zwingend die entsprechende Bekanntgabe und Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an interessierte Unternehmen erfordert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, welches hier darin besteht, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Bewerbungsphase beendet ist, die zu vergebende Stelle besetzt wurde und auch im Übrigen keine Möglichkeit besteht Ihnen anderweitige Angebote auf Ihre Bewerbung hin zu unterbreiten.
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können. Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben archiviert.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden. Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Bewerbung gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind.

Cerere prin e-mail sau prin poștă

De asemenea, candidații ne pot trimite cererile prin e-mail. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, în general, e-mailurile nu sunt trimise în format criptat și că solicitanții trebuie să se asigure că acestea sunt criptate. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru calea de transmisie a cererii între expeditor și primirea pe serverul nostru și, prin urmare, recomandăm utilizarea unui formular online sau trimiterea prin poștă. În loc să aplice prin intermediul formularului online și al e-mailului, solicitanții au în continuare opțiunea de a ne trimite cererea prin poștă.

În plus, informațiile privind prelucrarea datelor în cazul în care vă adresați prin intermediul formularelor noastre de contact sau prin e-mail (a se vedea mai sus) se aplică și în cazul în care vă adresați prin e-mail sau prin poștă.

Utilizarea softului de recrutare persoprofiler.6

Diese Website benutzt persoprofiler.6 eine Recruiting-Software der Firma Compleet GmbH, Herrmann-Weinhauser-Straße 73, D-81673 München, www.compleet.com.

Die Recruiting Software persoprofiler.6 hilft die Reichweite der Stellenausschreibungen zu erhöhen, dadurch mehr Bewerber zu gewinnen sowie die Bewerbungsprozesse effizienter zu gestalten. So werden die Stellenausschreibung über ein Multiposting Modul nicht nur auf der Website selbst, sondern auch auf mehr als 100 Stellenportalen und Social-Media-Plattformen veröffentlicht. Die personenbezogenen Daten der Bewerber werden hierfür zum Zwecke der Verwaltung und Pflege der Bewerbungen an die Firma Compleet GmbH übermittelt, die diese Daten sodann im Auftrag weiter verarbeitet. Diese Auftragsverarbeitung erfolgt streng nach den gesetzlichen Regelungen des Datenschutzrechts. Die Daten werden in einem Rechenzentrum in Nürnberg nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. Die Herrschaft über diese Daten liegt bei uns. Es werden ausschließlich nur dann Daten an Dritte weitergegeben, wenn ein interessiertes Unternehmen die Bewerberdaten anfordert. Diese Datenübermittlung entspricht dem vertraglichen Zweck und bedarf daher keiner gesonderten Einwilligung. Sie können die Datenverarbeitung dadurch verhindern, dass Sie keine Bewerbung über die Website erstellen und an uns übermitteln. Die Datenverarbeitung über die genannte Software erfolgt ausschließlich freiwillig durch eine von Ihnen angestoßene Übermittlung Ihrer Bewerberdaten an uns.

Die Datenschutzhinweise der Firma Compleet können Sie hier abrufen:  https://compleet.com/datenschutz

Scopul prelucrării datelor: Scopul utilizării software-ului și al prelucrării datelor aferente este acela de a vă putea direcționa cererea dvs. cât mai eficient posibil și de a ajunge cât mai aproape de companiile interesate.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, da die Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen an uns als Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung anzusehen ist.
Rechtsgrundlage ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage ist weiterhin Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, da wir Ihre Bewerbungsdaten in einem zwischen Ihnen und uns durch Ihre Übergabe der Bewerbungsunterlagen an uns geschlossenen Vertragsverhältnis verarbeiten und unsere Leistung zwingend die entsprechende Bekanntgabe und Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an interessierte Unternehmen erfordert.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Bewerbungsphase beendet ist, die zu vergebende Stelle besetzt wurde und auch im Übrigen keine Möglichkeit besteht Ihnen anderweitige Angebote auf Ihre Bewerbung hin zu unterbreiten.
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich Ihres berechtigten Widerrufs, nach dem Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung zu widerrufen oder der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden. Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Bewerbung gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Soweit wir daneben noch aus Gründen der Vertragsabwicklung die Daten verarbeiten kann es sein, dass wir zu diesem Zwecke die Daten nicht unverzüglich löschen, sondern bis zum Ablauf der Verjährungsfrist und ggf. darüber hinaus im Falle des Erfordernisses der Aufbewahrungspflicht aus handels- oder steuerrechtliche Gründen weiterverarbeiten (vgl. hierzu die Ausführungen unter A. zu der Überschrift „Datenlöschung und Speicherdauer“).

 

Datenschutzinformation zur Bewerberdatenverarbeitung durch MONA AI GmbH

 

Für die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten setzen wir die Software des Dienstleisters MONA AI GmbH ein. Folgende Details informieren Sie über den Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte:

 

Dienstleister: MONA AI GmbH

Adresse: Campus Universität des Saarlandes, Starterzentrum | Gebäude A1 1, D-66123 Saarbrücken

Kontakt: [email protected], Tel: 06861-807290

Website: MONA AI Datenschutzrichtlinie

Datenschutzmaßnahmen:

Sichere Datenübertragung: Ihre Daten werden ausschließlich über sichere HTTPS- und SSL-Verbindungen übertragen.

Datenverschlüsselung: Alle personenbezogenen Daten und Dokumente werden mittels AES 256-Bit Verschlüsselungstechnik auf Servern innerhalb Europas gespeichert und sind so vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Zugriffsschutz: Der Zugang zu sensiblen Bereichen ist elektronisch und videoüberwacht und nur autorisiertem Personal möglich.

Datentrennung: Eine strikte Trennung von Echt- und Testdaten wird durch technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet.

Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage:

Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Bewerbungsverwaltung und -auswahl. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen des Verantwortlichen, z.B. effiziente Bewerberauswahl).

 

KI-Anwendung: Die digitale Recruiterin Mona unterstützt lediglich die Vervollständigung der notwendigen Stammdaten mittels eines von uns entwickelten und definierten Online-Fragebogens. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt. Jede Bewerbung wird individuell von unserem Team geprüft.

 

Utilizarea cookie-urilor de către noi și de către furnizorii terți

Atunci când accesați pagini individuale, folosim așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final (PC, smartphone, tabletă etc.). Atunci când accesați un site web, un cookie poate fi stocat de către browserul dvs. Acest cookie conține un șir caracteristic de caractere care permite browserului să fie identificat în mod unic atunci când site-ul web este apelat din nou.

De asemenea, pot fi utilizate cookie-uri de la furnizori terți. În acest caz, vă vom informa despre acest lucru separat în această politică de confidențialitate, în cadrul informațiilor despre instrumentele respective ale terților (cum ar fi instrumente de analiză, plugin-uri etc.).

Cookie-urile sunt utilizate pentru a face site-ul nostru web utilizabil sau pentru a-l face mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită ca browserul de accesare să poată fi identificat chiar și după schimbarea paginii.

De asemenea, folosim cookie-uri care permit o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului. Următoarele date pot fi transmise în acest mod:

 • Cookie-ul Oyerlay pentru a vă informa dacă vi s-a afișat deja sau nu o notificare (de exemplu, privind utilizarea cookie-urilor).

Atunci când vizitați site-ul nostru web, veți fi informat cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri de analiză și se va obține consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context.

Scopul prelucrării datelor: Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele funcții ale site-ului nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea de module cookie. Pentru acestea, este necesar ca browserul să fie recunoscut chiar și după o schimbare de pagină.

Avem nevoie de cookie-uri pentru următoarele aplicații:

 • Verificarea afișării suprapunerilor/indicărilor pe site-ul web

Datele de utilizator colectate prin intermediul cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Scopul utilizării modulelor cookie analitice este de a îmbunătăți calitatea site-ului nostru web și a conținutului acestuia. Prin intermediul cookie-urilor de analiză, aflăm cum este utilizat site-ul web și putem astfel să ne optimizăm constant oferta.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, im Übrigen ebenso ein berechtigtes Interesse unsererseits aufgrund der genannten Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.

Durata de stocare: Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse din nou la sfârșitul sesiunii de navigare, adică după ce închideți browserul (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul dvs. final și ne permit nouă sau furnizorilor noștri de servicii (furnizori terți) să recunoaștem browserul dvs. la următoarea vizită (cookie-uri persistente).

În caz contrar, stocăm datele colectate pe baza unui interes legitim până când interesul legitim nu mai există, până când evaluarea ajunge la o concluzie diferită sau până când ați depus efectiv o obiecție în conformitate cu art. 21 din RGPD (a se vedea "Nota privind dreptul special de obiecție" subliniată vizual la punctul C.). Se revizuiește periodic, cel puțin o dată pe an, dacă interesul legitim mai există. În special, interesul nostru nu mai există în cazul în care datele nu mai sunt suficient de relevante pentru noi în ceea ce privește analiza și statisticile privind utilizarea site-ului web din cauza trecerii timpului, ceea ce poate fi presupus după cel mult trei ani.

Opțiuni de opoziție și de eliminare Opțiunile de opoziție și de înlăturare a cookie-urilor sunt stocate pe computerul dumneavoastră și transmise de acesta către site-ul nostru web. Prin urmare, aveți control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea de module cookie prin modificarea setărilor din browserul dumneavoastră de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. O astfel de setare "do-not-track" a browserului dvs. este înțeleasă de noi ca o obiecție la colectarea și utilizarea ulterioară a datelor dvs. personale. Notă: În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului web în toată amploarea lor.

Utilizarea instrumentului de analiză Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul.

Dorim să subliniem faptul că pe acest site web Google Analytics a fost extins cu codul "anonymizeIp" pentru a asigura colectarea anonimă a adreselor IP (așa-numita mascare IP). Prin activarea anonimizării IP pe acest site web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA și trunchiată acolo. Google va utiliza aceste informații în numele operatorului acestui site web pentru a analiza utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date Google.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Scopul prelucrării datelor: Scopul utilizării instrumentului de analiză sau a modulelor cookie de analiză este de a îmbunătăți calitatea site-ului nostru web și a conținutului acestuia. Acest lucru ne permite să aflăm cum este utilizat site-ul web și să ne optimizăm în mod constant oferta. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, adică un interes legitim din partea noastră. Interesul nostru legitim constă în scopurile menționate mai sus. Google Inc. a aderat la "Scutul de confidențialitate UE-SUA", astfel încât este permis transferul de date către SUA.

Durata de stocare: Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise către site-ul nostru web. Prin urmare, în calitate de utilizator, aveți control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browserul dvs. de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face, de asemenea, în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului web în toată amploarea lor.

În caz contrar, stocăm datele colectate pe baza unui interes legitim până când interesul legitim nu mai există, până când evaluarea ajunge la o concluzie diferită sau până când ați depus efectiv o obiecție în conformitate cu art. 21 din RGPD (a se vedea "Nota privind dreptul special de obiecție" subliniată vizual la punctul C.). Se revizuiește periodic, cel puțin o dată pe an, dacă interesul legitim mai există. În special, interesul nostru nu mai există în cazul în care datele nu mai sunt suficient de relevante pentru noi în ceea ce privește analiza și statisticile privind utilizarea site-ului web din cauza trecerii timpului, ceea ce poate fi presupus după cel mult trei ani.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:

Faceți clic aici pentru a dezactiva Google Analytics

Utilizarea Google Maps

Acest site utilizează Google Maps, un serviciu de hărți furnizat de Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"), pentru a afișa o hartă interactivă. Prin utilizarea Google Maps, este posibil ca informațiile despre utilizarea de către dvs. a acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP) să fie transmise către un server Google din SUA și stocate acolo.

Google poate transfera informațiile obținute prin intermediul Hărților către terți în cazul în care acest lucru este impus de lege sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. În niciun caz Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu alte date Google. Cu toate acestea, ar fi posibil din punct de vedere tehnic ca Google să identifice cel puțin utilizatorii individuali pe baza datelor primite. Este posibil ca datele cu caracter personal și profilurile de personalitate ale utilizatorilor site-ului web să fie prelucrate de Google în alte scopuri asupra cărora nu avem și nu putem avea nicio influență.

Scopul prelucrării datelor: Google Maps este utilizat în scopul îmbunătățirii calității site-ului nostru web și a conținutului său și pentru a vă oferi un serviciu de hărți simplu, util și bine cunoscut pentru orientare, pentru a afișa sediul companiei noastre, pentru a vă planifica călătoria etc.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu ajutorul Google Maps este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, adică un interes legitim din partea noastră. Interesul nostru legitim constă în scopurile menționate mai sus. Google Inc. a aderat la "Scutul de confidențialitate UE-SUA", astfel încât este permis transferul de date către SUA.

Durata de stocare: În calitate de utilizator, puteți decide singur cu privire la executarea codului Java Script necesar pentru instrument prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră. Prin modificarea setărilor din browserul dvs. de internet, puteți dezactiva sau restricționa executarea Java Script. Notă: În cazul în care execuția Java Script este dezactivată, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului web în întreaga lor amploare.

În caz contrar, stocăm datele colectate pe baza unui interes legitim până când interesul legitim nu mai există, până când evaluarea ajunge la o concluzie diferită sau până când ați depus efectiv o obiecție în conformitate cu art. 21 din RGPD (a se vedea "Nota privind dreptul special de obiecție" subliniată vizual la punctul C.). Se revizuiește periodic, cel puțin o dată pe an, dacă interesul legitim mai există. În special, interesul nostru nu mai există în cazul în care datele nu mai sunt suficient de relevante pentru noi în ceea ce privește analiza și statisticile privind utilizarea site-ului web din cauza trecerii timpului, ceea ce poate fi presupus după cel mult trei ani.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu JavaScript in Ihrem Browser.
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen zu Google Produkten und speziell zu Google Maps finden sie unter https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

Utilizarea reCAPTCHA

Auf dieser Website verwenden wir auch die reCAPTCHA Funktion von Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Diese Funktion dient vor allem zur Unterscheidung, ob eine Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung erfolgt. Der Dienst umfasst den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google und erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Feststellung der individuellen Eigenverantwortung im Internet und der Vermeidung von Missbrauch und Spam. Im Rahmen der Nutzung von Google reCAPTCHA kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen.
Weiterführende Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google können Sie einsehen unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Utilizarea videoclipurilor YouTube pe site-ul web

Pe site-ul nostru web este încărcat codul de script Java de la compania YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, SUA (denumită în continuare YouTube). YouTube, LLC este o filială a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, SUA. YouTube este un portal video pe internet care permite încărcarea gratuită de clipuri video, iar alți utilizatori să le vizualizeze, să le evalueze și să le comenteze. Noi folosim YouTube pentru a încorpora videoclipuri pe site-ul nostru. Dacă ați activat JavaScript în browserul dvs. și nu ați instalat un blocant JavaScript, browserul dvs. poate transmite date cu caracter personal către YouTube.

De fiecare dată când este accesată o pagină pe care a fost integrat un videoclip YouTube, browserul de internet al utilizatorului va descărca automat videoclipul relevant de pe YouTube și îl va rula.

Im Rahmen dieses Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Website vom Nutzer besucht wird. Sofern der Nutzer gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Website der Nutzer besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account des Nutzers zugeordnet.
YouTube und Google erhalten immer dann eine Information darüber, dass der jeweilige Nutzer unsere Website besucht hat, wenn der Nutzer zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Wollen Sie eine Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google nicht, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Website aus ihrem YouTube-Account ausloggen.

Die Datenschutzbestimmungen von YouTube geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google und können hier abgerufen werden: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Scopul prelucrării datelor: Videoclipurile YouTube sunt încorporate în scopul prezentării de conținut multimedia pentru utilizator pe site-ul web și, astfel, pentru a spori și îmbunătăți experiența utilizatorului pe site-ul web. Deoarece acest lucru face ca site-ul nostru web să fie mai atractiv, utilizarea YouTube servește, de asemenea, scopurilor noastre de marketing și publicitate.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD, adică un interes legitim din partea noastră. Interesul nostru legitim constă în scopurile menționate mai sus.

Durata de stocare: În calitate de utilizator, puteți decide singur cu privire la executarea codului Java Script necesar pentru instrument prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră. Prin modificarea setărilor din browserul dvs. de internet, puteți dezactiva sau restricționa executarea Java Script. Notă: În cazul în care execuția Java Script este dezactivată, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului web în întreaga lor amploare.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Ausführung des für das Tool erforderlichen Java-Script-Codes durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Criptarea site-ului web

Site-ul web și, prin urmare, transmisiunile de date prin intermediul acestuia sunt criptate în conformitate cu standardul SSL (protocolul https).

Transferul de date cu caracter personal către o țară terță (alte țări UE)

Există intenția de a transfera date cu caracter personal în Statele Unite ale Americii (SUA). Există o decizie de adecvare a Comisiei UE, care prevede că datele cu caracter personal pot fi transferate în SUA numai dacă destinatarul a aderat la "Scutul de confidențialitate UE-SUA". Prin urmare, datele cu caracter personal sunt transferate numai către destinatarii din SUA care au aderat în mod demonstrabil la "Scutul de confidențialitate UE-SUA".

Intenția se referă în special la transferul de date către următoarele companii:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA ("Google"), în calitate de furnizor al instrumentului de analiză web Google Analytics și al serviciului de hărți Google Maps.
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, SUA, în calitate de furnizor al unui portal video pe internet din care videoclipurile sunt integrate în site-ul nostru. YouTube, LLC este o filială a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Companiile menționate mai sus au aderat la Scutul de confidențialitate UE-SUA și s-au supus unui nivel de reglementare comparabil cu nivelul de protecție a datelor din UE. Prin urmare, transferul de date către aceste companii este, în general, permis. În plus, în cazul procesării comenzilor, au fost încheiate contracte corespunzătoare de procesare a comenzilor cu aceste companii pentru a asigura datele și drepturile noastre de a emite instrucțiuni.

C. Drepturile persoanelor vizate

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți "persoana vizată" și aveți următoarele drepturi față de noi, în calitate de operator:

Dreptul la informare

Aveți dreptul de a obține o confirmare gratuită din partea noastră cu privire la faptul că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. În acest caz, aveți dreptul la informații cu privire la aceste date cu caracter personal și la informații suplimentare, pe care le puteți găsi la art. 15 din RGPD. În acest scop, ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. De asemenea, aveți dreptul - ținând cont de scopurile de prelucrare menționate mai sus - de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. În acest scop, ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail.

Dreptul la anulare

Aveți dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă este îndeplinită una dintre cerințele prevăzute la art. 17 din RGPD. Ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail pentru a vă exercita acest drept.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea în cazul în care este îndeplinită una dintre cerințele prevăzute la art. 18 din RGPD. Ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail pentru a face acest lucru.

Dreptul la informare

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără a fi împiedicați de noi, în cazul în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 20 din RGPD. În acest scop, ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail.

Dreptul de a vă opune prelucrării pe baza interesului legitim

În cazul în care prelucrăm în mod excepțional date cu caracter personal pe baza art. 6 (1) (f) din GDPR (adică pentru interese legitime), aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către noi, din motive care decurg din situația dvs. particulară. În cazul în care nu putem demonstra motive legitime și convingătoare pentru prelucrarea ulterioară care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă prelucrăm datele dvs. în scopul marketingului direct, nu vom mai prelucra datele dvs. (a se vedea art. 21 din GDPR). În acest scop, ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail.

O obiecție în acest sens este, de asemenea, o procedură tehnică pe care o utilizați, de exemplu, o informație tehnică clară pe care browserul dvs. web ne-o transmite (mesajul "Do-Not-Track").

Dreptul de anulare în cazul în care a fost acordat consimțământul

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta prin poștă sau prin e-mail. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Es sei denn die Entscheidung ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich, sie ist aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig und diese Rechtsvorschriften enthalten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen oder die Entscheidung erfolgt mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Eine solche automatisierte Entscheidungsfindung findet durch uns nicht statt.

Caracterul voluntar al furnizării de date

În cazul în care furnizarea de date cu caracter personal este impusă prin lege sau contract, vom indica întotdeauna acest lucru în momentul colectării datelor. În unele cazuri, datele colectate de noi sunt necesare pentru încheierea unui contract, și anume dacă, în caz contrar, nu ne-am putea îndeplini obligația contractuală față de dumneavoastră sau nu am putea să o îndeplinim în mod suficient. Nu sunteți obligat să furnizați datele cu caracter personal. Cu toate acestea, dacă nu le furnizați poate însemna că nu putem efectua sau oferi un serviciu, o acțiune, o măsură sau o măsură similară solicitată de dvs. sau că nu este posibil să încheiem un contract cu dvs.

 

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, aveți dreptul de a depune în orice moment o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor, în special în statul membru în care vă aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă legislația privind protecția datelor.

Für uns ist zuständig: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10A, 70173 Stuttgart, Webseite: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Aveți întrebări cu privire la această notă privind protecția datelor, la operațiunile de prelucrare menționate aici sau la drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

Interner Datenschutzbeauftragter
Rudi Michel
ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
E-Mail   [email protected]

https://www.actief-personal.de/einwilligung-zur-datenverarbeitung-zur-durchfuhrung-des-bewerbungsverfahrens/

https://www.actief-personal.de/informationen-und-datenschutz/

https://www.actief-personal.de/einwilligung-zur-datenverarbeitung-zur-durchfuhrung-des-bewerbungsverfahrens-intern/

https://www.actief-personal.de/informationen-zum-datenschutz-intern/

Stand unserer Datenschutzhinweise: 17.05.2024