Ich beauftrage die Actief Personalmanagement GmbH, Bahnhofplatz 12, D-76137 Karlsruhe (ACTIEF) mich bei meiner Bewerbung für eine Arbeitsstelle zu unterstützen.

 

În acest context, îmi dau consimțământul expres pentru colectarea și prelucrarea următoarelor date de către ACTIEF:

 

  • Colectarea și prelucrarea datelor în scopul sprijinirii și derulării procesului meu de candidatură, precum și al îndeplinirii și prelucrării obligațiilor care decurg din relația de muncă.

 

  • Transmiterea documentelor mele de candidatură și a datelor mele personale împreună cu o fotografie tip pașaport, precum și orice alte imagini sau înregistrări video ale mele (în măsura în care acestea servesc drept referință) către un program de recrutare în scopul candidaturii și al plasării unui post vacant și al prelucrării de către acest program.

 

  • Transmiterea documentelor mele de candidatură și a datelor mele personale, împreună cu fotografia mea de pașaport, precum și orice alte imagini sau înregistrări video ale mele (în măsura în care acestea servesc drept referință) către potențiali angajatori în scopul aplicării și plasării unui post vacant și al prelucrării de către aceștia.

 

Am luat cunoștință de informațiile privind protecția datelor, care descriu domeniul de aplicare, scopul și amploarea prelucrării datelor și explică drepturile mele.

 

Știu că pot revoca orice consimțământ dat în orice moment, cu efect pentru viitor.