Privatnost

ACTIEF Personalmanagement GmbH

Privatnosti

Nachfolgend finden Sie Informationen, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck, auf welcher Grundlage und für welche Dauer verarbeitet werden:

Pregled / tablica sadržaja

U našim pravilima o privatnosti pronaći ćete sljedeće informacije:

A. Naši kontakt podaci i opće informacije o obradi podataka od strane nas

 • Ime i podaci za kontakt kontrolora
 • Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka
 • Pravne osnove za obradu osobnih podataka
 • Razdoblje brisanja i pohrane podataka
 • Naši izvori osobnih podataka
 • Posebne kategorije, svrhe i pravne osnove za obradu osobnih podataka
 • Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka
 • Kontakt putem e-maila, faksa, telefonskog poziva i newslettera

 

B. Opseg obrade osobnih podataka putem naše web stranice

 • Pružanje web stranice i stvaranje log datoteka
 • Kontakt obrasca i e-mail kontakt
 • Obrasci za kontakt i obrada podataka u procesu prijave
 • Prijava putem e-maila ili pošte
 • Korištenje softvera za zapošljavanje persoprofiler.6
 • Korištenje kolačića od strane nas i trećih strana
 • Upotreba alata za analizu Google Analytics
 • Upotreba usluge karte Google karata
 • Kako koristiti reCAPTCHA
 • Korištenje YouTube videozapisa na web mjestu
 • Šifriranje web stranice
 • Prijenos osobnih podataka u treću zemlju (zemlju EU-a)

C. Ihre Rechte als Betroffener 

 • Pravo na pristup
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa
 • Pravo na opoziv u slučaju privole
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na informacije
 • Pravo na prenosivost podataka
 • Pravo na prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa
 • Pravo na opoziv u slučaju privole
 • Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje
 • Dobrovoljna priroda pružanja podataka
 • Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

A. Naši kontakt podaci i opće informacije o obradi podataka od strane nas

Ime i podaci za kontakt kontrolora

U smislu zakona o zaštiti podataka za prikupljanje i korištenje osobnih podataka odgovoran je

ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
Telefon: (0721) 83 17 19 0
Telefax: (0721) 83 17 19 81
E-Mail: [email protected]
Web: www.actief-personal.de

Generalni direktori ovlašteni za zastupanje društva: Patrick Heinig i Martin Kästner

Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 105204
Ust.-Id.-Nr.: DE143598117

Weitere Informationen zu unserer Firma können Sie dem Impressum unserer Homepage unter https://www.actief-personal.de/impressum/ entnehmen.

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka voditelja obrade

Našeg službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na sljedeći način:

Herr Rudi Michel
ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
E-Mail: [email protected] 

Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Općenito, na obradu osobnih podataka od strane nas vrijedi sljedeće:

 • U mjeri u kojoj dobijemo vašu privolu za obradu osobnih podataka, čl. 6 (1) (a) Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (GDPR) služi kao pravna osnova za obradu osobnih podataka.
 • Za obradu osobnih podataka koja je potrebna za izvršenje ugovora s vama, čl. To vrijedi i ako je obrada potrebna za provedbu predugovornih mjera.
 • U mjeri u kojoj je obrada osobnih podataka nužna za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježemo, čl.
 • U slučaju da vaši vitalni interesi ili interesi druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, čl.
 • Ako je obrada nužna u svrhu legitimnog interesa koji slijedimo mi ili treća strana, a vaši interesi, temeljna prava i slobode ne nadmašuju taj interes, čl.

 

Razdoblje brisanja i pohrane podataka

Osobne podatke općenito ćemo izbrisati ili blokirati čim se više ne primjenjuje svrha za koju su pohranjeni. Osim toga, skladištenje se može obaviti ako je to predvidio europski ili nacionalni zakonodavac u propisima, zakonima ili drugim propisima EU-a kojima podliježemo kao voditelji obrade. Podaci će također biti blokirani ili izbrisani ako istekne razdoblje pohrane propisano gore navedenim standardima, osim ako postoji potreba za daljnjom pohranom podataka za sklapanje ili ispunjenje ugovora.

Konkret bedeutet das:
Verarbeiten wir die personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung zur Datenverarbeitung (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) Datenschutzgrundverordnung, kurz: DSGVO), so endet die Verarbeitung mit Ihrem Widerruf, es sei denn es existiert ein weiterer Rechtsgrund zur Verarbeitung der Daten, was dann der Fall ist, wenn wir zum Zeitpunkt des Widerrufs noch berechtigt sind Ihre Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung zu verarbeiten oder, wenn die Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist (vgl. hierzu jeweils unten).

Verarbeiten wir die Daten ausnahmsweise aufgrund unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO) im Rahmen einer zuvor vorgenommenen Abwägung, so speichern wir diese bis das berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen „Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.).

Verarbeiten wir die Daten zur Vertragserfüllung, dann speichern wir die Daten solange bis der Vertrag endgültig erfüllt und abgewickelt ist und keine Ansprüche mehr aus dem Vertrag geltend gemacht werden können, also bis zum Eintritt der Verjährung. Die allgemeine Verjährungsfrist nach § 195 BGB beträgt drei (3) Jahre. Bestimmte Ansprüche, wie beispielsweise Schadensersatzansprüche, verjähren jedoch erst in 30 Jahren (vgl. § 197 BGB). Besteht berechtigter Anlass anzunehmen, dass dies im Einzelfall relevant ist, so speichern wir die personenbezogenen Daten über diesen Zeitraum. Die genannten Verjährungsfristen beginnen mit dem Ende des Jahres (also am 31.12.) in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Wir weisen darauf hin, dass wir daneben auch gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus steuerlichen und buchhalterischen Gründen unterliegen. Diese verpflichten uns als Nachweis für unsere Buchführung bestimmte Daten, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, über einen Zeitraum von sechs (6) bis zu zehn (10) Jahren aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfristen gehen den oben genannten Löschungspflichten vor. Auch die Aufbewahrungsfristen beginnen jeweils mit Schluss des betreffenden Jahres, also am 31.12.

Izvor osobnih podataka

Osobni podaci koje obrađujemo dolaze prvenstveno od samih ispitanika, na primjer

 • kao korisnik naše web stranice, prenosite podatke, kao što je IP adresa, na naš web poslužitelj putem web preglednika i njihovog uređaja (npr. računalo, pametni telefon, tablet ili prijenosno računalo),
 • kao zainteresirana strana zatražiti informativni materijal ili ponudu od nas,
 • kao kupac naručite kod nas ili sklopite ugovor s nama,
 • zatražiti informativni materijal, priopćenja za javnost, izjave itd. kao član tiska,
 • Kao dobavljač, opskrbite nas robom u skladu s ugovorom ili nam pružite usluge i slično.

Samo u vrlo iznimnim slučajevima osobni podaci koje obrađujemo mogu doći i od trećih strana, na primjer kada osoba djeluje u ime treće strane.

Posebne kategorije, svrhe i pravne osnove za obradu osobnih podataka

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • Korisnici naše web stranice,
 • Zainteresirane strane
 • Reporter
 • kupci, kao i
 • Dobavljači.

Ovisno o kategoriji predmetnih podataka, osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i na temelju pravne osnove Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR):

Korisnički podaci: Podatke korisnika naše web stranice prikupljamo i obrađujemo na neosobnoj osnovi. Ne možemo ih dodijeliti određenim osobama. IP adresa obrađivat će se samo anonimno. Ako se u iznimnim slučajevima radi o osobnim podacima, obrađujemo ih kako bismo zaštitili svoje legitimne interese na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Naši legitimni interesi u tom smislu su naš interes za sigurnost i integritet naše web stranice i podataka na našem web poslužitelju (posebno otkrivanje kvarova i pogrešaka, kao i praćenje neovlaštenog pristupa), kao i marketinški interesi i interesi u statističkim anketama (za poboljšanje naše web stranice i naših usluga i ponuda). Tijekom balansiranja došli smo do zaključka da je obrada podataka nužna za zaštitu gore navedenih legitimnih interesa i da vaši interesi ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka ne prevladavaju.

Podaci zainteresiranih strana/podaci predstavnika medija: U mjeri u kojoj obrađujemo podatke zainteresiranih za naše usluge ili predstavnika tiska, to se događa samo ako te podatke unesete u polje za unos ili e-poštom u svrhu postavljanja upita nama i pošaljete nam ih. Ti su podnesci dobrovoljni. Zatim te podatke obrađujemo isključivo u svrhu obrade vašeg upita nama. Obrada ovih podataka koji su nam dobrovoljno dostavljeni u svrhu pružanja informacija o našim uslugama provodi se kao predugovorna obrada u skladu s čl.

Podaci o kupcima: Obrađujemo podatke naših kupaca u svrhu obrade ugovora u skladu s čl. To se odnosi i na postupke obrade koji su potrebni za provedbu predugovornih mjera (npr. u kontekstu pripreme i pregovaranja o ponudama).

Podaci o dobavljačima/podaci poslovnih partnera: Obrađujemo podatke naših dobavljača i poslovnih partnera u svrhu obrade ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) GDPR-om i/ili na temelju privole dane u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) GDPR-om. To se odnosi i na postupke obrade koji su potrebni za provedbu predugovornih mjera (npr. u kontekstu pripreme i pregovaranja o ponudama).

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni ili na drugi način preneseni trećim stranama samo ako je to potrebno u svrhu obrade ugovora (npr. za obradu narudžbe) ili u svrhu naplate (npr. za obradu platne transakcije za kupnju robe ili usluga), ako postoji legitiman interes za prijenos / prijenos i ako vaši interesi ili temeljna prava i slobode ne prevladavaju ili ako ste prethodno dali svoj stvarni pristanak.

Kategorije primatelja mogu biti:

 • Pružatelji usluga (tvrtke za zapošljavanje itd.)
 • Tvrtke s odgovarajućim slobodnim radnim mjestima
 • Posao
 • Pružatelji platnih usluga, banke
 • Porezni savjetnik

 

Kontakt putem e-maila, faksa, telefonskog poziva i newslettera

Možete nas kontaktirati putem različitih kontakt kanala ako želite. Također ćete pronaći adresu e-pošte, telefonski broj i broj faksa na web stranici. Čak i ako nam pošaljete e-mail, nazovete nas ili nam pošaljete faks, neizbježno ćemo obrađivati vaše osobne podatke. To je zato što ćemo barem osobne podatke koji se prenose e-poštom, telefaksom ili telefonom pohraniti mi ili naši sustavi. Također imate mogućnost pretplate na bilten. U tom će slučaju naš sustav na isti način pohraniti vaše odgovarajuće potrebne osobne podatke.

Podaci se u tom kontekstu neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci će se koristiti isključivo za obradu razgovora.

Svrhe obrade podataka: Obrada osobnih podataka koji se prenose e-mailom, telefaksom, telefonom ili newsletterom služi nam za obradu vašeg kontakta i vašeg zahtjeva. Potrebna nam je vaša adresa e-pošte, broj faksa ili telefonski broj kako bismo se uopće mogli javiti. To je također legitimni interes za obradu podataka.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung, die in der Kontaktaufnahme erblickt werden kann, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und ansonsten unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.
Zielt der Kontakt bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).

Trajanje pohrane: Podaci će se izbrisati čim više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. Ako ste se pretplatili na naš newsletter, možete se odjaviti u bilo kojem trenutku putem odgovarajuće poveznice u newsletteru i vaši će podaci tada biti izbrisani.

Za osobne podatke poslane e-poštom to je slučaj kada je odgovarajući razgovor s vama završio, a mi smo tada čekali razdoblje čekanja do 3 mjeseca kako bismo utvrdili hoćemo li se možda morati vratiti na vaš zahtjev ili detalje komunikacije. Razgovor se prekida kada se iz okolnosti može zaključiti da je predmetno pitanje konačno razjašnjeno.

Podaci faksa pohranjuju se odvojeno od podataka za ispis u memoriji uređaja faks uređaja. Nakon ispisa faksa, iskorišteni prostor se ponovno oslobađa tako da se sljedeći faks može primiti i tamo pohraniti. Dijelovi faksa mogu privremeno ostati u memoriji uređaja nakon ispisa sve dok ih sljedeći primljeni faks ne prebriše. To u pravilu dovodi do automatskog brisanja podataka nakon 1-2 tjedna. Ako se radi o računalnom faksu, primit ćemo vaš faks kao e-mail i u skladu s tim primjenjivat će se objašnjenja e-maila.

U slučaju dolaznog telefonskog poziva ili odlaznog poziva nama, vaš telefonski broj ili vaše ime/naziv tvrtke pohranjeni kod vašeg davatelja telefonskih usluga, kao i datum i vrijeme poziva pohranjuju se u našem telefonskom sustavu u takozvanu memoriju zvona, koja prebrisuje najstarije podatke novim podacima. To u pravilu dovodi do automatskog brisanja podataka u telefonskom sustavu nakon otprilike 3-4 mjeseca.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen bzw. der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. den Hinweis auf das besondere Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf der Einwilligung bzw. der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung werden durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

B. Opseg obrade osobnih podataka putem naše web stranice

Načelno prikupljamo i koristimo osobne podatke korisnika u kontekstu korištenja naše web stranice samo u mjeri potrebnoj za pružanje funkcionalne web stranice, kao i našeg sadržaja i usluga. Prikupljanje i korištenje osobnih podataka naših korisnika u pravilu se odvija samo uz pristanak korisnika. Iznimka se primjenjuje u slučajevima kada nije moguće dobiti prethodnu privolu iz činjeničnih razloga i/ili je obrada podataka dopuštena zakonom.

Pružanje web stranice i stvaranje log datoteka

Iz tehničkih razloga naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije svaki put kada se pristupi web stranici. Oni su pohranjeni u zapisničkim datotekama poslužitelja. To su:

 • datum i vrijeme pristupa,
 • URL (adresa) web-mjesta koje upućuje zahtjev (referent),
 • Web stranice kojima sustav korisnika pristupa putem naše web stranice,
 • razlučivost zaslona korisnika,
 • dohvaćene datoteke i obavijesti o uspjehu dohvaćanja,
 • količina poslanih podataka,
 • korisnikov davatelj internetskih usluga,
 • preglednik, vrsta i verzija preglednika, modul preglednika i verzija motora,
 • operativni sustav, verzija operativnog sustava, vrsta operativnog sustava, kao i
 • korisnikova anonimizirana IP adresa i davatelj internetskih usluga.

Ti se podaci obrađuju odvojeno od ostalih podataka. Ti se podaci ne obrađuju zajedno s drugim osobnim podacima korisnika. Te podatke ne možemo dodijeliti određenoj osobi.

Zwecke der Datenverarbeitung: Die vorübergehende Verarbeitung der Daten durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung unseres Angebots und der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Pravna osnova za obradu podataka: Privremena pohrana podataka i datoteka zapisnika temelji se na pravnoj osnovi članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Naš glavni legitimni interes za ovu obradu podataka leži u gore navedenim svrhama.

Trajanje pohrane: Podaci će se izbrisati čim više nisu potrebni za postizanje svrhe za koju su prikupljeni. U slučaju prikupljanja podataka za pružanje web stranice, to je slučaj kada je odgovarajuća sesija završila. Ako su podaci pohranjeni u zapisničkim datotekama, to je slučaj najkasnije nakon četrnaest dana. Skladištenje izvan toga je moguće. U tom slučaju, IP adrese korisnika se brišu ili mijenjaju tako da više nije moguće dodijeliti klijenta za pozivanje.

Mogućnost prigovora i brisanja: Prikupljanje podataka za pružanje web stranice i pohranu podataka u log datoteke apsolutno je potrebno za rad web stranice. Slijedom toga, ne postoji mogućnost prigovora korisnika. Međutim, korisnik može u bilo kojem trenutku prekinuti korištenje web stranice i na taj način spriječiti daljnje prikupljanje gore navedenih podataka.

Kontakt obrasca i e-mail kontakt

Na našoj web stranici postoji obrazac za kontakt koji se može koristiti za kontaktiranje s nama elektroničkim putem. Ako iskoristite ovu opciju, podaci uneseni u masku za unos bit će nam proslijeđeni i pohranjeni.

Ti su podaci:

 • Pozdrav (obavezno)
 • Prezime (obavezno)
 • Ime (obavezno)
 • Ulica i kuća br. (Neobavezno)
 • Poštanski broj (neobavezno)
 • Mjesto (neobavezno)
 • E-pošta (neobavezno)
 • Telefon (neobavezno)
 • Mobilni telefon (neobavezno)
 • Odaberite ured (obavezno)

Obvezna polja su podaci koji su nam apsolutno potrebni kako bismo mogli adekvatno obraditi vaš zahtjev i također vas uputiti imenom.

U trenutku slanja poruke pohranjuju se i sljedeći podaci:

 • IP adresa korisnika,
 • Datum i vrijeme slanja.

Za obradu podataka bit ćete ponovno obaviješteni o obradi podataka u sklopu postupka slanja i upućeni na ovu politiku privatnosti.

Alternativno, moguće nas je kontaktirati putem navedene e-mail adrese. U tom slučaju bit će pohranjeni osobni podaci korisnika koji se prenose e-poštom.

U tom kontekstu podaci se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci će se koristiti isključivo za obradu razgovora.

Zwecke der Datenverarbeitung: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme und zur Bearbeitung Ihres Anliegens. Im Falle einer Kontaktaufnahme liegt hierin auch das berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt darin, dass wir Ihre Daten verarbeiten müssen, um Ihre Anfrage bzw. Kontaktaufnahme überhaupt bearbeiten und ggf. beantworten zu können.
Zielt der Kontakt bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, welches hier darin besteht, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Obrasci za kontakt i obrada podataka u procesu prijave

Na našoj web stranici koriste se i posebni obrasci za kontakt koji se mogu koristiti za elektroničku kontaktiranje u svrhu prijave za posao. Ako iskoristite ovu opciju, podaci uneseni u masku za unos bit će nam preneseni i pohranjeni.

Postupak prijave zahtijeva od podnositelja zahtjeva da nam dostave svoje podatke o podnositelju zahtjeva. Potrebni podaci podnositelja zahtjeva označeni su u našim kontakt obrascima i inače se mogu naći u opisima poslova. U osnovi, to uključuje osobne podatke, poštanske i kontaktne adrese i dokumente povezane s aplikacijom, kao što su popratno pismo, životopisi i certifikati. Osim toga, podnositelji zahtjeva mogu nam dobrovoljno pružiti dodatne informacije. Podnošenjem zahtjeva nama, podnositelji zahtjeva pristaju na obradu svojih podataka u svrhu postupka prijave u skladu s načinom i opsegom navedenim u ovoj politici privatnosti.

U mjeri u kojoj se posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9. stavka 1. GDPR-a dobrovoljno pružaju kao dio postupka prijave, njihova se obrada dodatno provodi u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (b) GDPR-om (npr. zdravstveni podaci, kao što su status teškog invaliditeta ili etničko podrijetlo). U mjeri u kojoj se posebne kategorije osobnih podataka u smislu čl. 9 (1) GDPR-a traže od podnositelja zahtjeva u sklopu postupka prijave, njihova obrada također će se provoditi u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) GDPR-om (npr. zdravstveni podaci, ako je to potrebno za obavljanje profesije).

Podaci nam se prenose u šifriranom obliku u skladu s najnovijim dostignućima.

Ako nam želite poslati prijavu ili neželjenu prijavu, uz dokumente za prijavu (životopis, fotografija prijave, certifikati, certifikati, dokazi itd.) koje ste nam možda poslali na prijenos:

 • Pozdrav
 • Ime
 • Prezime
 • Ulica
 • POŠTANSKI BROJ
 • Mjesto
 • Bračno stanje
 • Nacionalnost
 • E-pošta
 • Telefon
 • Dokumenti za prijavu koje je korisnik dostavio prijenosom (kao što su popratno pismo, životopis, certifikati, očekivanja plaće, datum početka, fotografija)

U trenutku slanja poruke pohranjuju se i sljedeći podaci:

 • IP adresa korisnika,
 • Datum i vrijeme slanja.

Kao dio postupka podnošenja, bit ćete ponovno obaviješteni o obradi podataka i upućeni na ovu politiku privatnosti.

Otkrivanje podataka relevantnim društvima u slučaju prijave: Vaši osobni podaci mogu se proslijediti trećim stranama u kontekstu vaše prijave, odnosno tvrtki Compana GmbH zbog upotrebe softvera za zapošljavanje persoprofiler.6 (vidi objašnjenja u nastavku) ili tvrtki koja bi mogla biti zainteresirana za vašu prijavu, ovisno o specifičnom radnom mjestu za koje ste se prijavili ili ovisno o interesima posla koje ste naveli i potrebnim zahtjevima. prikladna buduća slobodna radna mjesta. U tim će se slučajevima podaci prosljeđivati u svrhu obrade i pregleda vaših dokumenata za prijavu i, ako je potrebno, kontaktirati vas u vezi s vašom prijavom. Podaci će se koristiti isključivo za obradu aplikacije.

Zwecke der Datenverarbeitung: Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, da die Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen an uns als Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung anzusehen ist.
Rechtsgrundlage ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage ist weiterhin Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, da wir Ihre Bewerbungsdaten in einem zwischen Ihnen und uns durch Ihre Übergabe der Bewerbungsunterlagen an uns geschlossenen Vertragsverhältnis verarbeiten und unsere Leistung zwingend die entsprechende Bekanntgabe und Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an interessierte Unternehmen erfordert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, welches hier darin besteht, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Bewerbungsphase beendet ist, die zu vergebende Stelle besetzt wurde und auch im Übrigen keine Möglichkeit besteht Ihnen anderweitige Angebote auf Ihre Bewerbung hin zu unterbreiten.
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können. Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben archiviert.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden. Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Bewerbung gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind.

Prijava putem e-maila ili pošte

Prijave nam mogu poslati i putem e-maila. Međutim, imajte na umu da se e-pošta općenito ne šalje šifrirano i da podnositelji zahtjeva moraju osigurati da su šifrirani. Stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za put prijenosa aplikacije između pošiljatelja i primitka na našem poslužitelju i stoga preporučujemo korištenje internetskog obrasca ili poštanske pošte. Umjesto prijave putem online obrasca i e-maila, podnositelji zahtjeva i dalje imaju mogućnost poslati nam svoju prijavu poštom.

Osim toga, informacije o obradi podataka odnose se na prijave putem naših kontakt obrazaca ili putem e-maila (vidi gore), kao i na vašu prijavu e-poštom ili poštom.

Korištenje softvera za zapošljavanje persoprofiler.6

Diese Website benutzt persoprofiler.6 eine Recruiting-Software der Firma Compleet GmbH, Herrmann-Weinhauser-Straße 73, D-81673 München, www.compleet.com.

Die Recruiting Software persoprofiler.6 hilft die Reichweite der Stellenausschreibungen zu erhöhen, dadurch mehr Bewerber zu gewinnen sowie die Bewerbungsprozesse effizienter zu gestalten. So werden die Stellenausschreibung über ein Multiposting Modul nicht nur auf der Website selbst, sondern auch auf mehr als 100 Stellenportalen und Social-Media-Plattformen veröffentlicht. Die personenbezogenen Daten der Bewerber werden hierfür zum Zwecke der Verwaltung und Pflege der Bewerbungen an die Firma Compleet GmbH übermittelt, die diese Daten sodann im Auftrag weiter verarbeitet. Diese Auftragsverarbeitung erfolgt streng nach den gesetzlichen Regelungen des Datenschutzrechts. Die Daten werden in einem Rechenzentrum in Nürnberg nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. Die Herrschaft über diese Daten liegt bei uns. Es werden ausschließlich nur dann Daten an Dritte weitergegeben, wenn ein interessiertes Unternehmen die Bewerberdaten anfordert. Diese Datenübermittlung entspricht dem vertraglichen Zweck und bedarf daher keiner gesonderten Einwilligung. Sie können die Datenverarbeitung dadurch verhindern, dass Sie keine Bewerbung über die Website erstellen und an uns übermitteln. Die Datenverarbeitung über die genannte Software erfolgt ausschließlich freiwillig durch eine von Ihnen angestoßene Übermittlung Ihrer Bewerberdaten an uns.

Die Datenschutzhinweise der Firma Compleet können Sie hier abrufen:  https://compleet.com/datenschutz

Svrha obrade podataka: Korištenje softvera i povezana obrada podataka provodi se u svrhu što učinkovitijeg usmjeravanja vaše aplikacije i s najširim mogućim dosegom zainteresiranih tvrtki.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, da die Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen an uns als Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung anzusehen ist.
Rechtsgrundlage ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage ist weiterhin Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, da wir Ihre Bewerbungsdaten in einem zwischen Ihnen und uns durch Ihre Übergabe der Bewerbungsunterlagen an uns geschlossenen Vertragsverhältnis verarbeiten und unsere Leistung zwingend die entsprechende Bekanntgabe und Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an interessierte Unternehmen erfordert.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Bewerbungsphase beendet ist, die zu vergebende Stelle besetzt wurde und auch im Übrigen keine Möglichkeit besteht Ihnen anderweitige Angebote auf Ihre Bewerbung hin zu unterbreiten.
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich Ihres berechtigten Widerrufs, nach dem Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung zu widerrufen oder der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden. Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Bewerbung gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Soweit wir daneben noch aus Gründen der Vertragsabwicklung die Daten verarbeiten kann es sein, dass wir zu diesem Zwecke die Daten nicht unverzüglich löschen, sondern bis zum Ablauf der Verjährungsfrist und ggf. darüber hinaus im Falle des Erfordernisses der Aufbewahrungspflicht aus handels- oder steuerrechtliche Gründen weiterverarbeiten (vgl. hierzu die Ausführungen unter A. zu der Überschrift „Datenlöschung und Speicherdauer“).

 

Datenschutzinformation zur Bewerberdatenverarbeitung durch MONA AI GmbH

 

Für die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten setzen wir die Software des Dienstleisters MONA AI GmbH ein. Folgende Details informieren Sie über den Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte:

 

Dienstleister: MONA AI GmbH

Adresse: Campus Universität des Saarlandes, Starterzentrum | Gebäude A1 1, D-66123 Saarbrücken

Kontakt: [email protected], Tel: 06861-807290

Website: MONA AI Datenschutzrichtlinie

Datenschutzmaßnahmen:

Sichere Datenübertragung: Ihre Daten werden ausschließlich über sichere HTTPS- und SSL-Verbindungen übertragen.

Datenverschlüsselung: Alle personenbezogenen Daten und Dokumente werden mittels AES 256-Bit Verschlüsselungstechnik auf Servern innerhalb Europas gespeichert und sind so vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Zugriffsschutz: Der Zugang zu sensiblen Bereichen ist elektronisch und videoüberwacht und nur autorisiertem Personal möglich.

Datentrennung: Eine strikte Trennung von Echt- und Testdaten wird durch technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet.

Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage:

Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Bewerbungsverwaltung und -auswahl. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen des Verantwortlichen, z.B. effiziente Bewerberauswahl).

 

KI-Anwendung: Die digitale Recruiterin Mona unterstützt lediglich die Vervollständigung der notwendigen Stammdaten mittels eines von uns entwickelten und definierten Online-Fragebogens. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt. Jede Bewerbung wird individuell von unserem Team geprüft.

 

Korištenje kolačića od strane nas i od strane trećih strana

Prilikom pristupa pojedinim stranicama koristimo takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju (računalo, pametni telefon, tablet itd.). Kada posjetite web stranicu, vaš preglednik može pohraniti kolačić. Ovaj kolačić sadrži karakterističan niz znakova koji omogućuje jedinstvenu identifikaciju preglednika kada se web stranica ponovno pozove.

Osim toga, mogu se koristiti kolačići trećih strana. Ako je to slučaj, posebno ćemo vas obavijestiti u ovim pravilima o privatnosti prilikom pružanja informacija o odgovarajućim alatima trećih strana (npr. alati za analizu, dodaci itd.).

Kolačići se koriste kako bi naša web stranica bila upotrebljiva ili jednostavna za upotrebu. Neki elementi naše web stranice zahtijevaju da se pristupni preglednik može identificirati čak i nakon promjene stranice.

Također koristimo kolačiće koji omogućuju analizu ponašanja korisnika u surfanju. Na taj se način mogu prenijeti sljedeći podaci:

 • Oyerlay kolačić kako bi vas obavijestio je li vam već prikazana obavijest (npr. o upotrebi kolačića).

Kada posjetite našu web stranicu, bit ćete obaviješteni o upotrebi kolačića u svrhu analize i dobit ćete svoj pristanak na obradu osobnih podataka koji se koriste u ovom kontekstu.

Svrha obrade podataka: Svrha korištenja tehnički potrebnih kolačića je pojednostaviti korištenje web stranica za korisnike. Neke funkcije naše web stranice ne mogu se ponuditi bez upotrebe kolačića. Za to je potrebno da se preglednik prepozna i nakon promjene stranice.

Potrebni su nam kolačići za sljedeće aplikacije:

 • Provjera prikaza slojeva/obavijesti na web mjestu

Korisnički podaci prikupljeni tehnički potrebnim kolačićima ne koriste se za izradu korisničkih profila.

Kolačići za analizu koriste se u svrhu poboljšanja kvalitete naše web stranice i njezinog sadržaja. Kroz analitičke kolačiće saznajemo kako se web stranica koristi i na taj način možemo kontinuirano optimizirati našu ponudu.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, im Übrigen ebenso ein berechtigtes Interesse unsererseits aufgrund der genannten Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.

Trajanje pohrane: Neki od kolačića koje koristimo brišu se nakon završetka sesije preglednika, tj. Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućuju nama ili našim pružateljima usluga (pružateljima usluga treće strane) da prepoznamo vaš preglednik sljedeći put kada posjetite (trajni kolačići).

Osim toga, podatke prikupljene na temelju legitimnog interesa pohranjujemo sve dok legitimni interes više ne postoji, vaganje dođe do drugačijeg zaključka ili ste učinkovito podnijeli prigovor u skladu s člankom 21. GDPR-a (usp. vizualno istaknuta "Napomena o posebnom pravu na prigovor" pod C.). Redovito, barem jednom godišnje, provjerava postoji li još uvijek legitiman interes. Konkretno, više nas ne zanima jesu li podaci za nas više dovoljno relevantni u pogledu procjene i statistike korištenja web stranica zbog proteka vremena, što se može pretpostaviti najkasnije nakon tri godine.

Kolačići se pohranjuju na vaše računalo i prenose s njega na našu web stranicu. Stoga imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića. Promjenom postavki u internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti prijenos kolačića. Kolačići koji su već pohranjeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. To se također može učiniti automatski. Takvu postavku "Ne prati" u vašem pregledniku shvatit ćemo kao prigovor na daljnje prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka. Napomena: Ako su kolačići deaktivirani za našu web stranicu, možda više neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice.

Upotreba alata za analizu Google Analytics

Ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"). Google Analytics koristi takozvane "kolačiće", koji su tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu i omogućuju analizu vašeg korištenja web stranice.

Željeli bismo naglasiti da je Google Analytics proširen kodom "anonimizeIp" na ovoj web stranici kako bi se osigurala anonimizirana zbirka IP adresa (tzv. IP maskiranje). Aktiviranjem anonimizacije IP-a na ovoj web stranici, Google će skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. Samo će se u iznimnim slučajevima puna IP adresa prenijeti na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti. U ime operatera ove web stranice, Google će koristiti ove podatke kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na web mjestu i pružio operateru web stranice druge usluge povezane s aktivnostima web stranice i korištenjem interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analyticsa neće se spojiti s drugim podacima koje posjeduje Google.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Svrha obrade podataka: Alat za analizu ili kolačići za analizu koriste se u svrhu poboljšanja kvalitete naše web stranice i njezinog sadržaja. To nam omogućuje da saznamo kako se web stranica koristi i na taj način kontinuirano optimiziramo našu ponudu. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Pravna osnova za obradu podataka: Pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. Naš legitimni interes leži u gore navedenim svrhama. pridružio se "EU-US Privacy Shield", tako da je prijenos podataka u SAD dopušten.

Trajanje pohrane: Kolačići se pohranjuju na računalo korisnika i korisnik ih prenosi na našu stranicu. Stoga kao korisnik imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića. Promjenom postavki u internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti prijenos kolačića. Kolačići koji su već pohranjeni mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku. To se također može učiniti automatski. Ako su kolačići deaktivirani za našu web stranicu, možda više neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice.

Osim toga, podatke prikupljene na temelju legitimnog interesa pohranjujemo sve dok legitimni interes više ne postoji, vaganje dođe do drugačijeg zaključka ili ste učinkovito podnijeli prigovor u skladu s člankom 21. GDPR-a (usp. vizualno istaknuta "Napomena o posebnom pravu na prigovor" pod C.). Redovito, barem jednom godišnje, provjerava postoji li još uvijek legitiman interes. Konkretno, više nas ne zanima jesu li podaci za nas više dovoljno relevantni u pogledu procjene i statistike korištenja web stranica zbog proteka vremena, što se može pretpostaviti najkasnije nakon tri godine.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:

Kliknite ovdje da biste isključili Google Analytics

Kako upotrebljavati Google karte

Ova web stranica koristi Google Maps, uslugu karte koju pruža Google Inc., 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"), za prikaz interaktivne karte. Korištenjem Google karata Google može prenijeti i pohraniti podatke o vašoj upotrebi ove web stranice (uključujući vašu IP adresu) na poslužitelje u Sjedinjenim Državama.

Google može prenijeti podatke dobivene putem Karata trećim stranama ako to zahtijeva zakon ili ako treće strane obrađuju te podatke u ime Googlea. Google ni u kojem slučaju neće povezati vašu IP adresu s bilo kojim drugim podacima koje posjeduje Google. Međutim, Google bi tehnički mogao identificirati barem pojedinačne korisnike na temelju dobivenih podataka. Moguće je da Google obrađuje osobne podatke i profile osobnosti korisnika web stranice u druge svrhe na koje nemamo utjecaja i ne možemo utjecati.

Svrha obrade podataka: Svrha Google karata je poboljšati kvalitetu naše web stranice i njezinog sadržaja te vam pružiti jednostavnu, korisnu i dobro poznatu uslugu karte za orijentaciju, prikaz sjedišta naše tvrtke, planiranje putovanja itd.

Pravna osnova za obradu podataka: Pravna osnova za obradu osobnih podataka putem Google karata je čl. Naš legitimni interes leži u gore navedenim svrhama. je član "EU-U. S.-Privacy Shield", tako da je prijenos podataka u SAD dopušten.

Trajanje pohrane: Kao korisnik možete sami odlučiti hoćete li izvršiti Java skriptni kôd potreban za alat putem postavki preglednika. Promjenom postavki u internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti izvršavanje Java skripte. Napomena: Ako je izvršavanje Java skripte onemogućeno, možda više neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice.

Osim toga, podatke prikupljene na temelju legitimnog interesa pohranjujemo sve dok legitimni interes više ne postoji, vaganje dođe do drugačijeg zaključka ili ste učinkovito podnijeli prigovor u skladu s člankom 21. GDPR-a (usp. vizualno istaknuta "Napomena o posebnom pravu na prigovor" pod C.). Redovito, barem jednom godišnje, provjerava postoji li još uvijek legitiman interes. Konkretno, više nas ne zanima jesu li podaci za nas više dovoljno relevantni u pogledu procjene i statistike korištenja web stranica zbog proteka vremena, što se može pretpostaviti najkasnije nakon tri godine.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu JavaScript in Ihrem Browser.
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen zu Google Produkten und speziell zu Google Maps finden sie unter https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

Kako koristiti reCAPTCHA

Auf dieser Website verwenden wir auch die reCAPTCHA Funktion von Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Diese Funktion dient vor allem zur Unterscheidung, ob eine Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung erfolgt. Der Dienst umfasst den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google und erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Feststellung der individuellen Eigenverantwortung im Internet und der Vermeidung von Missbrauch und Spam. Im Rahmen der Nutzung von Google reCAPTCHA kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen.
Weiterführende Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google können Sie einsehen unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Korištenje YouTube videozapisa na web mjestu

Java skriptni kod s YouTubea, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SAD (u daljnjem tekstu YouTube) učitava se na našu web stranicu. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. YouTube je internetski video portal koji omogućuje besplatno učitavanje videoisječaka, a drugim korisnicima da ih pregledavaju, ocjenjuju i komentiraju. YouTube koristimo za ugradnju videozapisa na našu web stranicu. Ako ste aktivirali Java skriptu u svom pregledniku i niste instalirali blokator Java skripti, vaš preglednik može prenijeti osobne podatke na YouTube.

Svaki put kada je stranica na kojoj je YouTube videozapis integriran, korisnikov internetski preglednik automatski će preuzeti dotični videozapis s YouTubea i pokrenuti ga.

Im Rahmen dieses Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Website vom Nutzer besucht wird. Sofern der Nutzer gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Website der Nutzer besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account des Nutzers zugeordnet.
YouTube und Google erhalten immer dann eine Information darüber, dass der jeweilige Nutzer unsere Website besucht hat, wenn der Nutzer zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Wollen Sie eine Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google nicht, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Website aus ihrem YouTube-Account ausloggen.

Die Datenschutzbestimmungen von YouTube geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google und können hier abgerufen werden: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Svrha obrade podataka: Ugradnja YouTube videozapisa provodi se u svrhu mogućnosti predstavljanja multimedijskog sadržaja korisniku na web mjestu i na taj način poboljšava i poboljšava korisničko iskustvo na web mjestu. Budući da to našu web stranicu čini privlačnijom, upotreba YouTubea služi i u naše marketinške i reklamne svrhe.

Pravna osnova za obradu podataka: Pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. Naš legitimni interes leži u gore navedenim svrhama.

Trajanje pohrane: Kao korisnik možete sami odlučiti hoćete li izvršiti Java skriptni kôd potreban za alat putem postavki preglednika. Promjenom postavki u internetskom pregledniku možete onemogućiti ili ograničiti izvršavanje Java skripte. Napomena: Ako je izvršavanje Java skripte onemogućeno, možda više neće biti moguće u potpunosti koristiti sve funkcije web stranice.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Ausführung des für das Tool erforderlichen Java-Script-Codes durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Šifriranje web stranice

Web stranica, a time i prijenosi podataka putem nje šifrirani su prema SSL standardu (https protokol).

Prijenos osobnih podataka u treću zemlju (zemlju EU-a)

Namijenjen je prijenosu osobnih podataka u Sjedinjene Američke Države (SAD). Komisija EU-a odlučuje o primjerenosti u kojoj se navodi da se osobni podaci mogu prenijeti u SAD ako je primatelj dostavio "EU-U. S.-Štit privatnosti". Osobni podaci stoga će se prenositi samo primateljima u SAD-u koji mogu dokazati da su postupili u skladu s EU-U. S. Štit privatnosti.

Konkretno, namjera se odnosi na prijenos podataka sljedećim društvima:

 • Google Inc., 1600 Amfiteatar Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD ("Google"). kao pružatelj alata za web analizu Google Analytics i usluge karte Google Maps.
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SAD kao pružatelj internetskog video portala s kojeg su videozapisi integrirani u našu web stranicu. YouTube, LLC je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Ta su poduzeća članice EU-U. S.-Privacy Shield i podnijeli su uredbu usporedivu s razinom zaštite podataka EU-a. Stoga je prijenos podataka tim društvima općenito dopušten. Osim toga, u slučaju obrade naloga, s tim tvrtkama sklopljeni su odgovarajući ugovori o obradi naloga kako bi se osigurali podaci i naša prava na upute.

C. Prava ispitanika

Ako se vaši osobni podaci obrađuju, vi ste "ispitanik" i imate sljedeća prava prema nama kao voditelju obrade:

Pravo na pristup

Imate pravo besplatno od nas dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas. Ako je to slučaj, imate pravo na pristup tim osobnim podacima i daljnjim informacijama koje možete pronaći u čl. Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom.

Pravo na ispravak

Imate pravo bez nepotrebnog odgađanja od nas dobiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas. Također imate pravo zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući putem dopunske izjave, uzimajući u obzir gore navedene svrhe obrade. Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom.

Pravo na brisanje

Imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od zahtjeva iz članka 17. GDPR-a. Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti da ograničimo obradu ako je ispunjen jedan od zahtjeva iz članka 18. GDPR-a. Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom.

Pravo na informacije

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu i imate pravo bez ometanja prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 20. GDPR-a. Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom.

Pravo na prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa

U mjeri u kojoj iznimno obrađujemo osobne podatke na temelju čl. 6 (1) (f) GDPR (tj. na temelju legitimnih interesa), imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka kod nas u bilo kojem trenutku iz razloga koji se odnose na vašu određenu situaciju. Ako nismo u mogućnosti dokazati uvjerljive legitimne razloge za daljnju obradu koji nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili ako obrađujemo vaše podatke o kojima je riječ u svrhu izravnog marketinga, tada više nećemo obrađivati vaše podatke (usp. čl. 21 GDPR). Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom.

Tehnički postupak koji koristite, npr. jedinstveni tehnički podatak koji nam vaš web preglednik prenosi ("Obavijest ne prati").

Pravo na opoziv u slučaju privole

Imate pravo opozvati svoj pristanak na prikupljanje i korištenje osobnih podataka u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Možete nas kontaktirati poštom ili e-mailom. To ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.

Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Es sei denn die Entscheidung ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich, sie ist aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig und diese Rechtsvorschriften enthalten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen oder die Entscheidung erfolgt mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Eine solche automatisierte Entscheidungsfindung findet durch uns nicht statt.

Dobrovoljna priroda pružanja podataka

Ako je pružanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom, uvijek to ističemo prilikom prikupljanja podataka. U nekim slučajevima, podaci koje prikupljamo nužni su za sklapanje ugovora, odnosno ako inače ne bismo mogli ispuniti našu ugovornu obvezu prema vama ili ih ne bismo mogli dovoljno ispuniti. Ne postoji obveza pružanja osobnih podataka. Međutim, nepružanje ovih podataka može rezultirati time da nećemo moći izvršiti ili ponuditi uslugu, radnju, mjeru itd. koju ste zatražili ili možda neće biti moguće sklopiti ugovor s vama.

 

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ne dovodeći u pitanje druga prava, imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici vašeg uobičajenog boravišta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja, ako smatrate da se obradom vaših osobnih podataka krši zakon o zaštiti podataka.

Für uns ist zuständig: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10A, 70173 Stuttgart, Webseite: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Imate li pitanja o ovoj obavijesti o zaštiti podataka, ovdje spomenutim postupcima obrade ili o vašim pravima kao ispitanika?

Interner Datenschutzbeauftragter
Rudi Michel
ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
E-Mail   [email protected]

https://www.actief-personal.de/einwilligung-zur-datenverarbeitung-zur-durchfuhrung-des-bewerbungsverfahrens/

https://www.actief-personal.de/informationen-und-datenschutz/

https://www.actief-personal.de/einwilligung-zur-datenverarbeitung-zur-durchfuhrung-des-bewerbungsverfahrens-intern/

https://www.actief-personal.de/informationen-zum-datenschutz-intern/

Stand unserer Datenschutzhinweise: 17.05.2024