Adatvédelem

ACTIEF Personnel Management GmbH

Adatvédelmi információk

Nachfolgend finden Sie Informationen, welche personenbezogenen Daten zu welchem Zweck, auf welcher Grundlage und für welche Dauer verarbeitet werden:

Áttekintés / Tartalomjegyzék

Adatvédelmi szabályzatunkban a következő információkat találja:

A. Elérhetőségeink és az általunk végzett adatfeldolgozással kapcsolatos általános információk

 • A felelős személy neve és elérhetőségei
 • Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
 • A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
 • Adattörlés és tárolási időtartam
 • Személyes adatforrásaink
 • A személyes adatok feldolgozásának konkrét kategóriái, céljai és jogalapjai
 • A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
 • Kapcsolatfelvétel e-mailben, faxon, telefonon és hírlevélben

 

B. A személyes adatok weboldalunkon keresztül történő feldolgozásának terjedelme

 • A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása
 • Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat
 • Kapcsolatfelvételi űrlapok és adatfeldolgozás a jelentkezési folyamat során
 • Jelentkezés e-mailben vagy postai úton
 • A persoprofiler.6 toborzási szoftver használata.
 • A sütik használata általunk és harmadik fél szolgáltatók által
 • A Google Analytics elemző eszköz használata
 • A Google Maps térképszolgáltatás használata
 • A reCAPTCHA használata
 • YouTube videók használata a weboldalon
 • A weboldal titkosítása
 • Személyes adatok továbbítása harmadik országba (más uniós országokba)

C. Ihre Rechte als Betroffener 

 • A tájékoztatáshoz való jog
 • A helyesbítéshez való jog
 • Lemondási jog
 • Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozás joga
 • Visszavonási jog, ha a hozzájárulást megadták
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A tájékoztatáshoz való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozás joga
 • Visszavonási jog, ha a hozzájárulást megadták
 • Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is
 • Az adatszolgáltatás önkéntes jellege
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A. Elérhetőségeink és az általunk végzett adatfeldolgozással kapcsolatos általános információk

A felelős személy neve és elérhetőségei

Az adatvédelmi törvény értelmében a személyes adatok gyűjtéséért és felhasználásáért a következő személy felelős

ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
Telefon: (0721) 83 17 19 0
Telefax: (0721) 83 17 19 81
E-Mail: [email protected]
Web: www.actief-personal.de

A társaság képviseletére jogosult ügyvezetők: Patrick Heinig és Martin Kästner.

Registergericht: Amtsgericht Mannheim
Registernummer: HRB 105204
Ust.-Id.-Nr.: DE143598117

Weitere Informationen zu unserer Firma können Sie dem Impressum unserer Homepage unter https://www.actief-personal.de/impressum/ entnehmen.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következőképpen léphet kapcsolatba:

Herr Rudi Michel
ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
E-Mail: [email protected] 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

Általánosságban a személyes adatok általunk történő feldolgozására a következők vonatkoznak:

 • Amennyiben a személyes adatok feldolgozásához az Ön hozzájárulását kérjük, a személyes adatok feldolgozásának jogalapjaként az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szolgál.
 • Az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozása esetén jogalapként a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál. Ez akkor is érvényes, ha a feldolgozás a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.
 • Amennyiben a személyes adatok feldolgozása egy ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, jogalapként a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgál.
 • Abban az esetben, ha az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei szükségessé teszik a személyes adatok feldolgozását, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.
 • Ha a feldolgozás az általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, és az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekekkel szemben, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgál a feldolgozás jogalapjául.

 

Adattörlés és tárolási időtartam

A személyes adatokat általában töröljük vagy zároljuk, amint a tárolás célja megszűnik. Az adatok akkor is tárolhatók, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó uniós rendeletekben, törvényekben vagy más olyan rendelkezésekben írja elő, amelyeknek mi mint adatkezelő alá tartozunk. Az adatokat akkor is zároljuk vagy töröljük, ha a fent említett előírások által előírt tárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződés megkötése vagy teljesítése miatt van szükség.

Konkret bedeutet das:
Verarbeiten wir die personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung zur Datenverarbeitung (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe a) Datenschutzgrundverordnung, kurz: DSGVO), so endet die Verarbeitung mit Ihrem Widerruf, es sei denn es existiert ein weiterer Rechtsgrund zur Verarbeitung der Daten, was dann der Fall ist, wenn wir zum Zeitpunkt des Widerrufs noch berechtigt sind Ihre Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung zu verarbeiten oder, wenn die Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist (vgl. hierzu jeweils unten).

Verarbeiten wir die Daten ausnahmsweise aufgrund unserer berechtigten Interessen (Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO) im Rahmen einer zuvor vorgenommenen Abwägung, so speichern wir diese bis das berechtigte Interesse nicht mehr besteht, die Abwägung zu einem anderen Ergebnis kommt oder Sie nach Art. 21 DSGVO wirksam Widerspruch eingelegt haben (vgl. hierzu den optisch hervorgehobenen „Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht“ unter C.).

Verarbeiten wir die Daten zur Vertragserfüllung, dann speichern wir die Daten solange bis der Vertrag endgültig erfüllt und abgewickelt ist und keine Ansprüche mehr aus dem Vertrag geltend gemacht werden können, also bis zum Eintritt der Verjährung. Die allgemeine Verjährungsfrist nach § 195 BGB beträgt drei (3) Jahre. Bestimmte Ansprüche, wie beispielsweise Schadensersatzansprüche, verjähren jedoch erst in 30 Jahren (vgl. § 197 BGB). Besteht berechtigter Anlass anzunehmen, dass dies im Einzelfall relevant ist, so speichern wir die personenbezogenen Daten über diesen Zeitraum. Die genannten Verjährungsfristen beginnen mit dem Ende des Jahres (also am 31.12.) in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Wir weisen darauf hin, dass wir daneben auch gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aus steuerlichen und buchhalterischen Gründen unterliegen. Diese verpflichten uns als Nachweis für unsere Buchführung bestimmte Daten, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, über einen Zeitraum von sechs (6) bis zu zehn (10) Jahren aufzubewahren. Diese Aufbewahrungsfristen gehen den oben genannten Löschungspflichten vor. Auch die Aufbewahrungsfristen beginnen jeweils mit Schluss des betreffenden Jahres, also am 31.12.

A személyes adatok forrása

Az általunk feldolgozott személyes adatok elsősorban az érintettektől származnak, például az alábbiak révén

 • Weboldalunk felhasználójaként Ön a webböngészőn és a végberendezésén (pl. PC, okostelefon, táblagép vagy notebook) keresztül olyan információkat továbbít webszerverünknek, mint az IP-címe,
 • az érdeklődők információs anyagot vagy ajánlatot kérhetnek tőlünk,
 • amikor az ügyfelek megrendelést adnak le nálunk, vagy szerződést kötnek velünk,
 • a sajtó képviselőjeként információs anyagokat, sajtóközleményeket, nyilatkozatokat stb. kérhet,
 • beszállítóként a megállapodásnak megfelelően árukat szállítanak nekünk, vagy szolgáltatásokat nyújtanak nekünk és hasonlók.

Csak nagyon kivételes esetekben származhatnak az általunk feldolgozott személyes adatok harmadik féltől is, például ha egy személy egy harmadik fél nevében jár el.

A személyes adatok feldolgozásának konkrét kategóriái, céljai és jogalapjai

A személyes adatok következő kategóriáit kezeljük:

 • Weboldalunk felhasználói,
 • Érdekelt felek,
 • A sajtó képviselője,
 • ügyfelek, valamint
 • Szállítók.

Az érintett adatkategóriától függően a személyes adatokat a következő célokból és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megfelelő jogalapja alapján kezeljük:

Felhasználói adatok: A weboldalunk felhasználóinak adatait nem személyre szabott alapon gyűjtjük és dolgozzuk fel. Nem lehetséges számunkra, hogy konkrét személyeket azonosítsunk. Az IP-címet csak anonimizált formában dolgozzuk fel. Amennyiben kivételes esetekben személyes adatokról van szó, azokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján jogos érdekeink védelme érdekében dolgozzuk fel. Jogos érdekeink ebben az értelemben a weboldalunk és a webszerverünkön lévő adatok biztonságához és integritásához fűződő érdekeink (különösen a hibák és hibák felderítése, valamint a jogosulatlan hozzáférés nyomon követése), valamint marketingérdekeink és statisztikai felmérésekhez fűződő érdekeink (weboldalunk, szolgáltatásaink és ajánlataink javítása érdekében). Az érdekmérlegelés keretében arra a következtetésre jutottunk, hogy az adatkezelés a fent említett jogos érdekek védelméhez szükséges, és az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, nem érvényesülnek.

Érdeklődők adatai/sajtó képviselőinek adatai: Amennyiben a szolgáltatásaink iránt érdeklődők vagy a sajtó képviselőinek adatait kezeljük, erre csak akkor kerül sor, ha Ön ezeket az adatokat egy beviteli mezőben vagy e-mailben adja meg a megkeresés céljából, és elküldi nekünk. Ezek a bejegyzések az Ön számára önkéntesek. Ezt követően ezeket az adatokat kizárólag az Ön hozzánk intézett megkeresésének feldolgozása céljából dolgozzuk fel. Ezen, a szolgáltatásainkról való tájékoztatás céljából önkéntesen elküldött adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződéskötést megelőző adatkezelésként és/vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az Ön által az adatok továbbításával adott hozzájárulás alapján történik.

Ügyféladatok: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja és/vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás alapján szerződés teljesítése céljából kezeljük ügyfeleink adatait. Ez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek (pl. az ajánlatok előkészítésével és megtárgyalásával összefüggésben).

Beszállítói adatok/üzleti partnerek adatai: Beszállítóink és üzleti partnereink adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés teljesítése céljából és/vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeljük. Ez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek (pl. az ajánlatok előkészítésével és megtárgyalásával összefüggésben).

A személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái

Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk át vagy továbbítjuk más módon harmadik félnek, ha ez szükséges a szerződés feldolgozásához (pl. megrendelés feldolgozása) vagy számlázási célokra (pl. fizetési tranzakció feldolgozása áruk vagy szolgáltatások vásárlása esetén), ha a közléshez/továbbításhoz jogos érdek fűződik, és az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem állnak túlsúlyban, vagy ha Ön ehhez előzetesen tényleges hozzájárulását adta.

A címzettek kategóriái lehetnek

 • Szolgáltatók (toborzó cégek stb.)
 • Megfelelő üres álláshelyekkel rendelkező vállalatok
 • Állásbörzék
 • Fizetési szolgáltatók, bankok
 • Adótanácsadó

 

Kapcsolatfelvétel e-mailben, faxon, telefonon és hírlevélben

Különböző csatornákon keresztül léphet velünk kapcsolatba, ha szeretné. A honlapon e-mail címet, telefonszámot és faxszámot is talál. Még akkor is, ha e-mailt küld nekünk, felhív minket vagy faxot küld nekünk, elkerülhetetlenül feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Ennek oka, hogy legalább az e-mailben, faxon vagy telefonon továbbított személyes adatokat mi vagy a rendszereink tárolni fogják. Lehetősége van arra is, hogy feliratkozzon egy hírlevélre. Ebben az esetben az Ön szükséges személyes adatait szintén tárolja a rendszerünk.

Az adatokat ebben az összefüggésben nem adjuk át harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk fel.

Az adatfeldolgozás céljai: Az e-mailben, faxon, telefonon vagy hírlevélben továbbított személyes adatok feldolgozása az Ön kapcsolatfelvételének és kérésének feldolgozását szolgálja. Szükségünk van az Ön e-mail címére, faxszámára vagy telefonszámára ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk válaszolni. Ez egyben az adatok feldolgozásához fűződő jogos érdek is.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung, die in der Kontaktaufnahme erblickt werden kann, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und ansonsten unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.
Zielt der Kontakt bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).

A tárolás időtartama: Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. Ha feliratkozott hírlevelünkre, akkor a hírlevélben található megfelelő linken keresztül bármikor leiratkozhat, és adatait ezután töröljük.

Az e-mailben küldött személyes adatok esetében ez az eset áll fenn, ha az Önnel folytatott beszélgetés véget ért, és legfeljebb 3 hónapig várakoztunk, hogy megnézzük, szükségünk van-e a kérése vagy a kommunikáció részleteinek újbóli áttekintésére. A beszélgetés akkor fejeződik be, amikor a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztáztuk.

A faxadatokat a faxkészülék memóriájában a nyomtatási adatoktól elkülönítve tárolja. A fax kinyomtatása után az elfoglalt memóriahely ismét felszabadul, hogy a következő faxot fogadhassa és tárolhassa ott. A fax egyes részei a nyomtatás után átmenetileg a készülék memóriájában maradhatnak, amíg a következő fogadott fax felül nem írja őket. Ez általában 1-2 hét után az adatok automatikus törléséhez vezet. Ha számítógépes faxról van szó, akkor a faxot e-mailként kapjuk meg, és az e-mailekre vonatkozó információk ennek megfelelően érvényesek.

Amikor Ön bejövő vagy kimenő telefonhívást kezdeményez hozzánk, az Ön telefonszámát vagy a telefonszolgáltatónál tárolt nevét/cégnevét, valamint a hívás dátumát és időpontját telefonrendszerünk egy úgynevezett gyűrűpufferben tárolja, amely a legrégebbi adatokat új adatokkal írja felül. Ez általában azt eredményezi, hogy az adatok kb. 3-4 hónap elteltével automatikusan törlődnek a telefonrendszerből.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen bzw. der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. den Hinweis auf das besondere Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerruf der Einwilligung bzw. der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung werden durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

B. A személyes adatok weboldalunkon keresztül történő feldolgozásának terjedelme

Csak akkor gyűjtjük és használjuk a felhasználók személyes adatait, amikor azok a weboldalunkat használják, amennyiben ez szükséges a weboldal, valamint a tartalom és szolgáltatásaink működéséhez. Felhasználóink személyes adatainak gyűjtése és felhasználása általában csak a felhasználó hozzájárulásával történik. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor tényszerű okokból nem lehet előzetes hozzájárulást szerezni és/vagy az adatok feldolgozását törvény engedélyezi.

A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

Technikai okokból rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra lép. Ezeket a szerver naplófájljaiban tároljuk. Ezek a következők

 • A hozzáférés dátuma és időpontja,
 • A hivatkozó weboldal (referrer) URL címe,
 • Weboldalak, amelyeket a felhasználó rendszere a weboldalunkon keresztül ér el,
 • A felhasználó képernyőfelbontása,
 • A letöltött fájl(ok) és a letöltés sikeréről szóló üzenet,
 • Az elküldött adatok mennyisége,
 • a felhasználó internetszolgáltatója,
 • Böngésző, böngésző típusa és böngésző verziója, böngészőmotor és motor verziója,
 • Operációs rendszer, operációs rendszer verziója, operációs rendszer típusa és
 • az anonimizált IP-cím és a felhasználó internetszolgáltatója.

Ezeket az adatokat más adatoktól elkülönítve dolgozzák fel. Ezeket az adatokat nem dolgozzák fel a felhasználó egyéb személyes adataival együtt. Nem lehetséges számunkra, hogy ezeket az adatokat konkrét személyhez rendeljük.

Zwecke der Datenverarbeitung: Die vorübergehende Verarbeitung der Daten durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung unseres Angebots und der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Az adatok és naplófájlok ideiglenes tárolása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogalapon alapul. Az adatkezeléshez fűződő elsődleges jogos érdekünk a fent említett célokban rejlik.

A tárolás időtartama: Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés esetében ez akkor történik meg, amikor az adott munkamenet véget ér. Ha az adatokat naplófájlokban tárolják, ez legkésőbb tizennégy nap elteltével történik meg. Ezen időszakon túli tárolás lehetséges. Ebben az esetben a felhasználók IP-címét töröljük vagy anonimizáljuk, hogy a hozzáférő ügyfél többé ne legyen azonosítható.

Tiltakozás és eltávolítási lehetőség: Az adatok gyűjtése a weboldal biztosításához és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldal működéséhez. Következésképpen a felhasználónak nincs lehetősége tiltakozni ez ellen. A felhasználó azonban bármikor leállíthatja a weboldal használatát, és így megakadályozhatja a fent említett adatok további gyűjtését.

Kapcsolatfelvételi űrlap és e-mail kapcsolat

A weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amellyel elektronikus úton léphet kapcsolatba velünk. Ha ezt a lehetőséget használja, a beviteli maszkban megadott adatokat továbbítjuk és tároljuk.

Ezek az adatok a következők:

 • Megszólítás (kötelező mező)
 • Vezetéknév (kötelező mező)
 • Keresztnév (kötelező mező)
 • Utca és házszám (nem kötelező)
 • Irányítószám (nem kötelező)
 • Helyszín (nem kötelező)
 • E-mail (nem kötelező)
 • Telefon (nem kötelező)
 • Mobiltelefon (nem kötelező)
 • Válassza ki a hivatalt (kötelező mező)

A kötelezően kitöltendő mezők olyan adatok, amelyekre feltétlenül szükségünk van ahhoz, hogy megfelelően feldolgozhassuk a megkeresését, és hogy név szerint megszólíthassuk Önt.

Az üzenet elküldésekor a következő adatok is tárolásra kerülnek:

 • A felhasználó IP-címe,
 • A feladás dátuma és időpontja.

A küldési folyamat részeként Önt ismételten tájékoztatjuk az adatfeldolgozásról, és hivatkozunk a jelen adatvédelmi szabályzatra.

Alternatívaként a megadott e-mail címen keresztül is kapcsolatba léphet velünk. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatait tároljuk.

Ebben az összefüggésben semmilyen adatot nem adunk át harmadik félnek. Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk fel.

Zwecke der Datenverarbeitung: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme und zur Bearbeitung Ihres Anliegens. Im Falle einer Kontaktaufnahme liegt hierin auch das berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung  gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO. Das berechtigte Interesse liegt darin, dass wir Ihre Daten verarbeiten müssen, um Ihre Anfrage bzw. Kontaktaufnahme überhaupt bearbeiten und ggf. beantworten zu können.
Zielt der Kontakt bzw. Ihre Anfrage auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, welches hier darin besteht, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit Ihnen beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

Kapcsolatfelvételi űrlapok és adatfeldolgozás a jelentkezési folyamat során

A weboldalunkon speciális kapcsolatfelvételi űrlapokat is használunk, amelyek segítségével elektronikus úton lehet kapcsolatba lépni velünk egy pályázat céljából. Ha ezt a lehetőséget használja, a beviteli maszkban megadott adatokat továbbítjuk és tároljuk.

A pályázati eljárás során a pályázóknak meg kell adniuk a pályázói adatokat. A szükséges pályázói adatokat a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon jelöljük, egyébként pedig a munkaköri leírásokból származnak. Elvileg ezek közé tartoznak a személyes adatok, a postai és kapcsolattartási címek, valamint a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, mint például a kísérőlevél, az önéletrajz és a referenciák. A pályázók önkéntesen további információkat is megadhatnak nekünk. Azzal, hogy a pályázó elküldi hozzánk a jelentkezését, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás céljából a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott típusú és terjedelmű adatkezelést végezzük.

Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriáit a GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében önkéntesen közlik a jelentkezési folyamat részeként, azok feldolgozása szintén a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint történik (pl. egészségügyi adatok, mint például a súlyos fogyatékossági állapot vagy az etnikai származás). Amennyiben a jelentkezési folyamat részeként a GDPR 9. cikkének (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatokat kérnek a pályázóktól, azok feldolgozása szintén a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint történik (pl. egészségügyi adatok, ha ez a szakma gyakorlásához szükséges).

Az adatokat a technika jelenlegi állásának megfelelően titkosított formában továbbítjuk.

Ha Ön jelentkezési lapot vagy kéretlen jelentkezést kíván küldeni nekünk, akkor a pályázati dokumentumokon (önéletrajz, jelentkezési fénykép, bizonyítványok, oklevelek, igazoló dokumentumok stb.) kívül, amelyeket Ön önkéntesen, feltöltéssel nyújt be nekünk, a következő adatokat gyűjtjük be:

 • Üdvözlés
 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Street
 • POSTACÍM
 • Helyszín
 • Családi állapot
 • Állampolgárság
 • e-mail
 • Telefon
 • A felhasználó által feltöltött pályázati dokumentumok (pl. motivációs levél, önéletrajz, bizonyítványok, fizetési elvárások, munkakezdési dátum, fénykép).

Az üzenet elküldésekor a következő adatok is tárolásra kerülnek:

 • A felhasználó IP-címe,
 • A feladás dátuma és időpontja.

A küldési folyamat részeként Önt ismételten tájékoztatjuk az adatok feldolgozásáról, és utalunk a jelen adatvédelmi szabályzatra.

Adattovábbítás az érintett vállalatoknak jelentkezés esetén: Az Ön személyes adatai a jelentkezési folyamat részeként továbbításra kerülhetnek harmadik félnek, nevezetesen a Compana GmbH-nak a persoprofiler.6 toborzó szoftver használata miatt (lásd az alábbi magyarázatokat), vagy egy olyan vállalatnak, amely érdeklődhet az Ön jelentkezése iránt, attól függően, hogy milyen konkrét pozícióra jelentkezett, vagy attól függően, hogy milyen munkaköri érdekeket jelölt meg, és hogy a jövőben milyen álláshirdetések lehetnek megfelelőek. Ezekben az esetekben az adatokat az Ön pályázati dokumentumainak feldolgozása és ellenőrzése céljából adjuk tovább, és szükség esetén felvesszük Önnel a kapcsolatot a jelentkezését illetően. Az adatokat kizárólag a pályázat feldolgozásához használjuk fel.

Zwecke der Datenverarbeitung: Wir verarbeiten die Bewerberdaten nur zum Zweck und im Rahmen des Bewerbungsverfahrens im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben. Die Verarbeitung der Bewerberdaten erfolgt zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens.
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, da die Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen an uns als Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung anzusehen ist.
Rechtsgrundlage ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage ist weiterhin Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, da wir Ihre Bewerbungsdaten in einem zwischen Ihnen und uns durch Ihre Übergabe der Bewerbungsunterlagen an uns geschlossenen Vertragsverhältnis verarbeiten und unsere Leistung zwingend die entsprechende Bekanntgabe und Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an interessierte Unternehmen erfordert.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, welches hier darin besteht, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Bewerbungsphase beendet ist, die zu vergebende Stelle besetzt wurde und auch im Übrigen keine Möglichkeit besteht Ihnen anderweitige Angebote auf Ihre Bewerbung hin zu unterbreiten.
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich eines berechtigten Widerrufs der Bewerber, nach Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können. Rechnungen über etwaige Reisekostenerstattung werden entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben archiviert.
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden. Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Bewerbung gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Die Daten der Bewerber werden ebenfalls gelöscht, wenn eine Bewerbung zurückgezogen wird, wozu die Bewerber jederzeit berechtigt sind.

Jelentkezés e-mailben vagy postai úton

A pályázók e-mailben is elküldhetik pályázatukat. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy az e-maileket általában nem titkosított formában küldjük, és a pályázóknak maguknak kell gondoskodniuk a titkosításról. Ezért nem tudunk felelősséget vállalni a pályázatnak a feladó és a mi szerverünkön történő beérkezése közötti átviteli útvonaláért, ezért javasoljuk az online űrlap használatát vagy a postai úton történő elküldést. Az online űrlapon és e-mailben történő jelentkezés helyett a pályázóknak továbbra is lehetőségük van arra, hogy postai úton küldjék el nekünk a pályázatukat.

Ezen túlmenően az adatfeldolgozásra vonatkozó információk a kapcsolatfelvételi űrlapokon vagy e-mailben történő jelentkezéskor (lásd fent) az e-mailben vagy postai úton történő jelentkezésre is vonatkoznak.

A persoprofiler.6 toborzási szoftver használata.

Diese Website benutzt persoprofiler.6 eine Recruiting-Software der Firma Compleet GmbH, Herrmann-Weinhauser-Straße 73, D-81673 München, www.compleet.com.

Die Recruiting Software persoprofiler.6 hilft die Reichweite der Stellenausschreibungen zu erhöhen, dadurch mehr Bewerber zu gewinnen sowie die Bewerbungsprozesse effizienter zu gestalten. So werden die Stellenausschreibung über ein Multiposting Modul nicht nur auf der Website selbst, sondern auch auf mehr als 100 Stellenportalen und Social-Media-Plattformen veröffentlicht. Die personenbezogenen Daten der Bewerber werden hierfür zum Zwecke der Verwaltung und Pflege der Bewerbungen an die Firma Compleet GmbH übermittelt, die diese Daten sodann im Auftrag weiter verarbeitet. Diese Auftragsverarbeitung erfolgt streng nach den gesetzlichen Regelungen des Datenschutzrechts. Die Daten werden in einem Rechenzentrum in Nürnberg nach dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben verarbeitet. Die Herrschaft über diese Daten liegt bei uns. Es werden ausschließlich nur dann Daten an Dritte weitergegeben, wenn ein interessiertes Unternehmen die Bewerberdaten anfordert. Diese Datenübermittlung entspricht dem vertraglichen Zweck und bedarf daher keiner gesonderten Einwilligung. Sie können die Datenverarbeitung dadurch verhindern, dass Sie keine Bewerbung über die Website erstellen und an uns übermitteln. Die Datenverarbeitung über die genannte Software erfolgt ausschließlich freiwillig durch eine von Ihnen angestoßene Übermittlung Ihrer Bewerberdaten an uns.

Die Datenschutzhinweise der Firma Compleet können Sie hier abrufen:  https://compleet.com/datenschutz

Az adatfeldolgozás célja: A szoftver használatának és a kapcsolódó adatfeldolgozásnak az a célja, hogy az Ön jelentkezését a lehető leghatékonyabban és a lehető legnagyobb eléréssel tudja megcélozni az érdeklődő vállalatok számára.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, da die Übermittlung Ihrer Bewerbungsunterlagen an uns als Einwilligung in die konkrete Datenverarbeitung anzusehen ist.
Rechtsgrundlage ist daneben auch Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage ist weiterhin Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO, da wir Ihre Bewerbungsdaten in einem zwischen Ihnen und uns durch Ihre Übergabe der Bewerbungsunterlagen an uns geschlossenen Vertragsverhältnis verarbeiten und unsere Leistung zwingend die entsprechende Bekanntgabe und Weitergabe Ihrer Bewerbungsdaten an interessierte Unternehmen erfordert.

Dauer der Speicherung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist dann der Fall, wenn die Bewerbungsphase beendet ist, die zu vergebende Stelle besetzt wurde und auch im Übrigen keine Möglichkeit besteht Ihnen anderweitige Angebote auf Ihre Bewerbung hin zu unterbreiten.
Die Löschung erfolgt, vorbehaltlich Ihres berechtigten Widerrufs, nach dem Ablauf eines Zeitraums von sechs Monaten, damit wir etwaige Anschlussfragen zu der Bewerbung beantworten und unseren Nachweispflichten aus dem Gleichbehandlungsgesetz genügen können.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihre Einwilligung zu widerrufen oder der weiteren Datenverarbeitung wegen berechtigten Interesses zu widersprechen (vgl. Hinweis auf besonderes Widerspruchsrecht unter C. dieser Datenschutzhinweise). In einem solchen Fall kann Ihre Bewerbung nicht weiter berücksichtigt werden. Der Widerspruch der weiteren Datenverarbeitung wird durch formlose Mitteilung an uns (bspw. per E-Mail) ermöglicht. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Bewerbung gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.
Soweit wir daneben noch aus Gründen der Vertragsabwicklung die Daten verarbeiten kann es sein, dass wir zu diesem Zwecke die Daten nicht unverzüglich löschen, sondern bis zum Ablauf der Verjährungsfrist und ggf. darüber hinaus im Falle des Erfordernisses der Aufbewahrungspflicht aus handels- oder steuerrechtliche Gründen weiterverarbeiten (vgl. hierzu die Ausführungen unter A. zu der Überschrift „Datenlöschung und Speicherdauer“).

 

Datenschutzinformation zur Bewerberdatenverarbeitung durch MONA AI GmbH

 

Für die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten setzen wir die Software des Dienstleisters MONA AI GmbH ein. Folgende Details informieren Sie über den Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte:

 

Dienstleister: MONA AI GmbH

Adresse: Campus Universität des Saarlandes, Starterzentrum | Gebäude A1 1, D-66123 Saarbrücken

Kontakt: [email protected], Tel: 06861-807290

Website: MONA AI Datenschutzrichtlinie

Datenschutzmaßnahmen:

Sichere Datenübertragung: Ihre Daten werden ausschließlich über sichere HTTPS- und SSL-Verbindungen übertragen.

Datenverschlüsselung: Alle personenbezogenen Daten und Dokumente werden mittels AES 256-Bit Verschlüsselungstechnik auf Servern innerhalb Europas gespeichert und sind so vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Zugriffsschutz: Der Zugang zu sensiblen Bereichen ist elektronisch und videoüberwacht und nur autorisiertem Personal möglich.

Datentrennung: Eine strikte Trennung von Echt- und Testdaten wird durch technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet.

Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage:

Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Bewerbungsverwaltung und -auswahl. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung und vorvertragliche Maßnahmen) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigte Interessen des Verantwortlichen, z.B. effiziente Bewerberauswahl).

 

KI-Anwendung: Die digitale Recruiterin Mona unterstützt lediglich die Vervollständigung der notwendigen Stammdaten mittels eines von uns entwickelten und definierten Online-Fragebogens. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Sinne von Art. 22 DSGVO findet nicht statt. Jede Bewerbung wird individuell von unserem Team geprüft.

 

A sütik használata általunk és harmadik fél szolgáltatók által

Az egyes oldalak elérésekor úgynevezett sütiket használunk. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön végberendezése (PC, okostelefon, táblagép stb.) tárol. Amikor Ön belép egy weboldalra, a böngészője tárolhat egy sütit. Ez a süti egy jellegzetes karaktersorozatot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását a weboldal újbóli meghívásakor.

Harmadik fél szolgáltatóktól származó sütik is használhatók. Ha ez a helyzet, erről külön tájékoztatjuk Önt ebben az adatvédelmi szabályzatban az adott harmadik féltől származó eszközökre (például elemzőeszközök, bővítmények stb.) vonatkozó információk között.

A sütiket arra használjuk, hogy weboldalunkat használhatóvá vagy felhasználóbarátabbá tegyük. Weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy az oldalváltás után is azonosítható legyen a böngésző.

Olyan sütiket is használunk, amelyek lehetővé teszik a felhasználó böngészési szokásainak elemzését. A következő adatok továbbíthatók ily módon:

 • Oyerlay cookie, amely tájékoztatja Önt arról, hogy kapott-e már értesítést (pl. a cookie-k használatáról).

Amikor meglátogatja weboldalunkat, tájékoztatjuk Önt a sütik elemzési célú használatáról, és hozzájárulását kérjük az ebben az összefüggésben használt személyes adatok feldolgozásához.

Az adatfeldolgozás célja: A technikailag szükséges sütik használatának célja, hogy a felhasználók számára egyszerűsítse a weboldalak használatát. Weboldalunk egyes funkciói nem kínálhatók sütik használata nélkül. Ezekhez szükséges, hogy a böngésző az oldalváltás után is felismerhető legyen.

A következő alkalmazásokhoz van szükségünk sütikre:

 • A weboldalon megjelenő overlayek/súgók megjelenítésének ellenőrzése

A technikailag szükséges sütik által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozására.

Az analitikai sütik használatának célja, hogy javítsuk weboldalunk és annak tartalmának minőségét. Az elemző sütik segítségével megtudjuk, hogyan használják a weboldalt, és így folyamatosan optimalizálni tudjuk kínálatunkat.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, also ein berechtigtes Interesse unsererseits. Unser berechtigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO, im Übrigen ebenso ein berechtigtes Interesse unsererseits aufgrund der genannten Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO.

A tárolás időtartama: Az általunk használt sütik egy része a böngésző munkamenet végén, azaz a böngésző bezárása után ismét törlődik (ún. munkamenet sütik). Más sütik az Ön végkészülékén maradnak, és lehetővé teszik számunkra vagy szolgáltatóink (harmadik fél szolgáltatók) számára, hogy a következő látogatáskor felismerjék az Ön böngészőjét (tartós sütik).

Ellenkező esetben a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg a jogos érdek már nem áll fenn, az értékelés más következtetésre jut, vagy Ön ténylegesen tiltakozik a GDPR 21. cikke szerint (lásd a C. pontban a vizuálisan kiemelt "Megjegyzés a különleges tiltakozási jogról" című részt). Rendszeresen, legalább évente felülvizsgálják, hogy a jogos érdek még mindig fennáll-e. Különösen akkor szűnik meg az érdekünk, ha az adatok az idő múlása miatt már nem kellően relevánsak számunkra a weboldal használatának elemzése és statisztikája szempontjából, ami legkésőbb három év elteltével feltételezhető.

Tiltakozás és eltávolítási lehetőségek A sütiket az Ön számítógépén tároljuk, és onnan továbbítjuk a weboldalunkra. A sütik használata felett tehát teljes mértékben Ön rendelkezik. Az internetes böngésző beállításainak megváltoztatásával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtehető. Az Ön böngészőjének ilyen "do-not-track" beállítását úgy értelmezzük, mint a személyes adatainak további gyűjtése és felhasználása elleni tiltakozást. Megjegyzés: Ha a cookie-kat kikapcsolja a weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját nem tudja majd teljes mértékben használni.

A Google Analytics elemző eszköz használata

Ez a weboldal a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics az "anonymizeIp" kóddal bővült az IP-címek anonimizált gyűjtésének biztosítása érdekében (úgynevezett IP-maszkolás). Az IP-anonimizálás aktiválásával ezen a weboldalon az Ön IP-címét a Google előzetesen lerövidíti az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának elemzésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Az adatfeldolgozás célja: Az elemző eszköz vagy az elemző sütik használatának célja a weboldalunk és annak tartalma minőségének javítása. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk, hogyan használják a weboldalt, és folyamatosan optimalizáljuk kínálatunkat. A cookie által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítjuk és ott tároljuk.

Az adatfeldolgozás jogalapja: A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, azaz a mi jogos érdekünk. Jogos érdekünk a fent említett célokban rejlik. A Google Inc. csatlakozott az "EU-USA adatvédelmi pajzshoz", így az USA-ba történő adattovábbítás megengedett.

A tárolás időtartama: A sütiket a felhasználó számítógépén tárolják és továbbítják a weboldalunkra. Felhasználóként tehát teljes mértékben Ön rendelkezik a sütik használata felett. Az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már elmentett cookie-k bármikor törölhetők. Ez automatikusan is megtehető. Ha a cookie-kat kikapcsolja a weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját nem tudja majd teljes mértékben használni.

Ellenkező esetben a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg a jogos érdek már nem áll fenn, az értékelés más következtetésre jut, vagy Ön ténylegesen tiltakozik a GDPR 21. cikke szerint (lásd a C. pontban a vizuálisan kiemelt "Megjegyzés a különleges tiltakozási jogról" című részt). Rendszeresen, legalább évente felülvizsgálják, hogy a jogos érdek még mindig fennáll-e. Különösen akkor szűnik meg az érdekünk, ha az adatok az idő múlása miatt már nem kellően relevánsak számunkra a weboldal használatának elemzése és statisztikája szempontjából, ami legkésőbb három év elteltével feltételezhető.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert:

Kattintson ide a Google Analytics deaktiválásához

A Google Maps használata

Ez a weboldal a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") által biztosított Google Maps térképszolgáltatást használja interaktív térkép megjelenítéséhez. A Google Térképek használatával a weboldal használatára vonatkozó információk (beleértve az Ön IP-címét is) a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódhatnak és ott tárolódhatnak.

A Google továbbíthatja a Térképeken keresztül szerzett információkat harmadik feleknek, ha erre törvény kötelezi, vagy ha az ilyen harmadik felek a Google nevében dolgozzák fel az információkat. A Google semmilyen körülmények között nem kapcsolja össze az Ön IP-címét más Google-adatokkal. Mindazonáltal technikailag lehetséges lenne, hogy a Google a kapott adatok alapján legalább az egyes felhasználókat azonosítsa. Lehetséges, hogy a weboldal felhasználóinak személyes adatait és személyiségprofiljait a Google más célokra is feldolgozza, amelyekre nincs és nem is lehet ráhatásunk.

Az adatfeldolgozás célja: A Google Térképet a weboldalunk és annak tartalma minőségének javítása céljából használjuk, valamint azért, hogy egyszerű, hasznos és jól ismert térképszolgáltatást nyújtsunk Önnek a tájékozódáshoz, cégünk székhelyének megjelenítéséhez, utazása megtervezéséhez stb.

Az adatfeldolgozás jogalapja: A személyes adatok Google Maps használatával történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, azaz a mi jogos érdekünk. Jogos érdekünk a fent említett célokban rejlik. A Google Inc. csatlakozott az "EU-U.S. Privacy Shield"-hez, így az USA-ba történő adattovábbítás megengedett.

A tárolás időtartama: Felhasználóként a böngésző beállításain keresztül maga dönthet az eszközhöz szükséges Java Script kód végrehajtásáról. Az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a Java Script végrehajtását. Megjegyzés: Ha a Java Script végrehajtását kikapcsolja, előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját nem tudja teljes mértékben használni.

Ellenkező esetben a jogos érdek alapján gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg a jogos érdek már nem áll fenn, az értékelés más következtetésre jut, vagy Ön ténylegesen tiltakozik a GDPR 21. cikke szerint (lásd a C. pontban a vizuálisan kiemelt "Megjegyzés a különleges tiltakozási jogról" című részt). Rendszeresen, legalább évente felülvizsgálják, hogy a jogos érdek még mindig fennáll-e. Különösen akkor szűnik meg az érdekünk, ha az adatok az idő múlása miatt már nem kellően relevánsak számunkra a weboldal használatának elemzése és statisztikája szempontjából, ami legkésőbb három év elteltével feltételezhető.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps auf einfache Art und Weise zu deaktivieren und somit den Datentransfer an Google zu verhindern: Deaktivieren Sie dazu JavaScript in Ihrem Browser.
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

Die Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen zu Google Produkten und speziell zu Google Maps finden sie unter https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=de

A reCAPTCHA használata

Auf dieser Website verwenden wir auch die reCAPTCHA Funktion von Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Diese Funktion dient vor allem zur Unterscheidung, ob eine Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung erfolgt. Der Dienst umfasst den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google und erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Feststellung der individuellen Eigenverantwortung im Internet und der Vermeidung von Missbrauch und Spam. Im Rahmen der Nutzung von Google reCAPTCHA kann es auch zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Server der Google LLC. in den USA kommen.
Weiterführende Informationen zu Google reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google können Sie einsehen unter: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

YouTube videók használata a weboldalon

A YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (a továbbiakban YouTube) cégtől származó Java script kódot töltünk be a weboldalunkra. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi videoklipek ingyenes feltöltését, és más felhasználók számára azok megtekintését, értékelését és kommentálását. Mi a YouTube-ot használjuk a videók beágyazására a weboldalunkon. Ha böngészőjében aktiválta a JavaScriptet, és nem telepített JavaScript-blokkolót, böngészője személyes adatokat továbbíthat a YouTube-nak.

Minden alkalommal, amikor egy olyan oldalra lép, amelybe YouTube-videót integráltak, a felhasználó internetes böngészője automatikusan letölti a YouTube-ról a megfelelő videót, és lefuttatja azt.

Im Rahmen dieses Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Website vom Nutzer besucht wird. Sofern der Nutzer gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unterseite unserer Website der Nutzer besucht. Diese Informationen werden durch YouTube und Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account des Nutzers zugeordnet.
YouTube und Google erhalten immer dann eine Information darüber, dass der jeweilige Nutzer unsere Website besucht hat, wenn der Nutzer zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein YouTube-Video anklickt oder nicht. Wollen Sie eine Übermittlung dieser Informationen an YouTube und Google nicht, können Sie die Übermittlung dadurch verhindern, dass Sie sich vor einem Aufruf unserer Website aus ihrem YouTube-Account ausloggen.

Die Datenschutzbestimmungen von YouTube geben Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google und können hier abgerufen werden: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Az adatfeldolgozás célja: A YouTube-videók beágyazása azzal a céllal történik, hogy a felhasználónak multimédiás tartalmakat mutassunk be a weboldalon, és ezáltal fokozzuk és javítsuk a felhasználói élményt a weboldalon. Mivel ez vonzóbbá teszi weboldalunkat, a YouTube használata marketing- és reklámcélokat is szolgál.

Az adatfeldolgozás jogalapja: A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, azaz a mi jogos érdekünk. Jogos érdekünk a fent említett célokban rejlik.

A tárolás időtartama: Felhasználóként a böngésző beállításain keresztül maga dönthet az eszközhöz szükséges Java Script kód végrehajtásáról. Az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a Java Script végrehajtását. Megjegyzés: Ha a Java Script végrehajtását kikapcsolja, előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját nem tudja teljes mértékben használni.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie können die Ausführung des für das Tool erforderlichen Java-Script-Codes durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Um die Ausführung von Java-Script Code insgesamt zu verhindern, können Sie auch einen Java-Script-Blocker, wie z.B. das Browser-Plugin NoScript installieren (z.B. www.noscript.net oder www.ghostery.com).
Hinweis: Wird die Ausführung von Java-Script deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

A weboldal titkosítása

A weboldal és így az azon keresztül történő adatátvitel az SSL-szabványnak megfelelően titkosított (https protokoll).

Személyes adatok továbbítása harmadik országba (más uniós országokba)

Személyes adatokat kívánunk továbbítani az Amerikai Egyesült Államokba (USA). Az EU Bizottság megfelelőségi határozata kimondja, hogy személyes adatok csak akkor továbbíthatók az USA-ba, ha a címzett csatlakozott az "EU és az USA közötti adatvédelmi pajzshoz". Személyes adatokat tehát csak olyan USA-beli címzetteknek továbbítanak, akik bizonyíthatóan csatlakoztak az EU és az USA közötti adatvédelmi pajzshoz.

A szándék kifejezetten a következő vállalatoknak történő adattovábbításra vonatkozik:

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), mint a Google Analytics webelemző eszköz és a Google Maps térképszolgáltatás szolgáltatója.
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, mint egy internetes videoportál szolgáltatója, amelyről a videók a weboldalunkba integrálódnak. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A fent említett vállalatok csatlakoztak az EU és az Egyesült Államok közötti adatvédelmi pajzshoz, és alávetették magukat az uniós adatvédelmi szinthez hasonló szintű szabályozásnak. Az adatok továbbítása ezeknek a vállalatoknak ezért általában engedélyezett. Továbbá, a megrendelések feldolgozása esetén ezekkel a vállalatokkal megfelelő megrendelés-feldolgozási szerződéseket kötöttünk az adatok és az utasítások kiadására vonatkozó jogaink biztosítása érdekében.

C. Az érintettek jogai

Ha az Ön személyes adatait feldolgozzuk, Ön az "érintett", és az alábbi jogokkal rendelkezik velünk mint adatkezelővel szemben:

A tájékoztatáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy díjmentesen megerősítést kapjon tőlünk arról, hogy kezeljük-e az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ha ez a helyzet, akkor joga van tájékoztatást kérni ezekről a személyes adatokról és további információkat kérni, amelyeket a GDPR 15. cikkében talál. E célból postai úton vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Önnek joga van továbbá - a fent említett adatkezelési célokat figyelembe véve - kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését, akár kiegészítő nyilatkozat útján is. E célból postai úton vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba.

Lemondási jog

Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok azonnali törlését kérni, ha a GDPR 17. cikkében foglalt követelmények valamelyike teljesül. E jogának gyakorlása érdekében postai úton vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében foglalt követelmények valamelyike teljesül. Ehhez postai úton vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba.

A tájékoztatáshoz való jog

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy mi akadályoznánk, amennyiben a GDPR 20. cikkében foglalt követelmények teljesülnek. E célból postai úton vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozás joga

Ha kivételesen a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján (azaz jogos érdekből) kezeljük a személyes adatokat, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen az Ön különleges helyzetéből fakadó okokból. Ha nem tudunk olyan kényszerítő erejű jogos okot igazolni a további feldolgozásra, amely elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az Ön adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, akkor a továbbiakban nem kezeljük az Ön adatait (lásd a GDPR 21. cikkét). E célból postai úton vagy e-mailben léphet velünk kapcsolatba.

A tiltakozás ebben az értelemben egy technikai eljárás is, amelyet Ön használ, például egy egyértelmű technikai információ, amelyet a webböngészője továbbít nekünk ("Do-Not-Track" üzenet).

Visszavonási jog, ha a hozzájárulást megadták

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok gyűjtéséhez és felhasználásához adott hozzájárulását bármikor, a jövőre nézve is visszavonja. Ehhez postai úton vagy e-mailben léphet kapcsolatba velünk. Ez nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett feldolgozás jogszerűségét.

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Es sei denn die Entscheidung ist für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich, sie ist aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig und diese Rechtsvorschriften enthalten angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen oder die Entscheidung erfolgt mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Eine solche automatisierte Entscheidungsfindung findet durch uns nicht statt.

Az adatszolgáltatás önkéntes jellege

Ha a személyes adatok megadását törvény vagy szerződés írja elő, az adatgyűjtéskor mindig felhívjuk erre a figyelmet. Bizonyos esetekben az általunk gyűjtött adatokra a szerződés megkötéséhez van szükség, nevezetesen akkor, ha máskülönben nem tudnánk teljesíteni az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségünket, vagy nem tudnánk azt megfelelően teljesíteni. Ön nem köteles a személyes adatokat megadni. Az adatok megadásának elmulasztása azonban azt jelentheti, hogy nem tudjuk teljesíteni vagy felajánlani az Ön által kért szolgáltatást, intézkedést, intézkedést vagy hasonlót, vagy hogy nem lehetséges az Önnel való szerződéskötés.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Egyéb jogainak sérelme nélkül Ön bármikor jogosult panaszt tenni az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti az adatvédelmi jogszabályokat.

Für uns ist zuständig: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10A, 70173 Stuttgart, Webseite: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Van bármilyen kérdése ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval, az itt említett adatkezelési műveletekkel vagy az Ön mint érintett jogaival kapcsolatban?

Interner Datenschutzbeauftragter
Rudi Michel
ACTIEF Personalmanagement GmbH
Bahnhofplatz 12
D-76137 Karlsruhe
E-Mail   [email protected]

https://www.actief-personal.de/einwilligung-zur-datenverarbeitung-zur-durchfuhrung-des-bewerbungsverfahrens/

https://www.actief-personal.de/informationen-und-datenschutz/

https://www.actief-personal.de/einwilligung-zur-datenverarbeitung-zur-durchfuhrung-des-bewerbungsverfahrens-intern/

https://www.actief-personal.de/informationen-zum-datenschutz-intern/

Stand unserer Datenschutzhinweise: 17.05.2024